Toinen tila - Kuusi näkökulmaa nykymaalaukseen | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

Toinen tila - Kuusi näkökulmaa nykymaalaukseen

25.09.2013 - 12.01.2014
Syksyllä 2013 Taidemaalariliitto ja EMMA järjestävät näyttelyn, joka juhlistaa liiton 85-vuotista taivalta. Joka viides vuosi pidettävän juhlanäyttelyn konsepti uudistuu tänä vuonna, kun kuratointitehtävä päätettiin antaa kuvataiteilijalle tai taiteilijaparille. Aiemmin näyttelyt on kuratoinut liiton näyttelytoimikunta tai kriitikko. Näyttelytoimikunta valitsi kuraattoreiksi oriveteläisen taiteilijaparin, Aarne ja Arja Jämsän, joilla on takanaan mittava ura taiteilijoina ja kuvataiteen opettajina.
 
”Näyttelyn teema, toinen tila, esiintyy maalauksessa. Toinen tila on sitä sähköä, kun vastavärit iskevät. Käsi heiluu ja väri löytää toisen värin. Toinen tila on paikka, johon valo osuu, mutta myös paikka joka valaisee”, toteavat näyttelyn kuraattorit Aarne ja Arja Jämsä.
 
 

Vuonna 1929 perustettu Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaiteilijoiden edunvalvontajärjestö, jossa on noin 1 300 jäsentä. Kuvataiteilijoiden etujen ajamisen lisäksi liiton keskeinen toiminta-ajatus on maalaustaiteen aseman vahvistaminen Suomessa.
 
Toinen tila  -näyttelyyn valittujen kuuden taiteilijan joukossa on sekä nuoren että vanhemman polven tekijöitä. Valintaperusteissaan kuraattorit painottivat muun muassa intuition merkitystä taiteen tekemisessä ja sen kokemisessa. Heidän mukaansa myös riskinotto ja epävarmuus ovat asioita, joita niin taiteilija kuin taiteen kokijakaan ei voi välttää. Taiteilija ottaa riskin asettaessaan teoksensa koettavaksi ja kokija altistaa itsensä teoksen vaikutukselle.
 
Jämsät näkevät kuratoinnin laajemmin kuin teosten tai taiteilijoiden valitsemisena. He ovat antaneet taiteilijoille tehtäväksi luoda näyttelyyn uudet teokset ja he kommunikoivat taiteilijoiden kanssa koko työskentelyprosessin ajan.
 
Näyttelyarkkitehti: Hannele Grönlund
 
Toinen tila on esillä EMMAssa 25.9.13–12.1.14. Lisäksi Taidemaalariliitto julkaisee näyttelystä kirjan.