WIRKKALA BRYK -IDEAKILPAILUN VOITTAJAT JULKI | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

WIRKKALA BRYK -IDEAKILPAILUN VOITTAJAT JULKI

02.06.2016

Muotoilija Tapio Wirkkalan ja keramiikkataiteilija Rut Brykin 100-vuotisjuhlavuotta vietetään kahden vuoden ajan. Vuosien 2015-2016 ohjelmiston yksi päähankkeista on kansainvälinen Sharing-konseptikilpailu, jonka tarkoituksena on tuoda pysyvästi esille laaja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelma sekä synnyttää uusi designkeskus EMMA - Espoon modernin taiteen museoon.

EMMAn, TWRB-säätiön ja Suomen arkkitehtiliiton järjestämä kansainvälinen ideakilpailu sai 91 ehdotusta Suomesta ja muualta Euroopasta sekä Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Kilpailu järjestettiin anonyyminä ja kaikille avoimena.

Tuomaristo valitsi viisi erilaista ratkaisua jaetulle ykkössijalle. 20 000 € kokonaissummasta jaettiin voittajille 4.000 euron suuruiset palkinnot: The Give Collection (FI), Trails (FI), Map (UK), Elävä Arkisto (DE), Sancho Poncha (US).

Kansainvälinen kilpailu käynnistyi joulukuussa 2015 tavoitteenaan luoda uudenlainen keskusteleva ja kansainvälinen designkeskus osaksi EMMAa. Kilpailussa etsittiin perinteisen näyttelykokemuksen haastavia ratkaisuja Tapio Wirkkala Rut Bryk -säätiön monimuotoisen kokoelman koherentille esillepanolle ja hyödyntämiselle niin tutkimuksen kuin taiteen kentällä. Kysymyksenasettelu haastoi osanottajat pohtimaan arkiston aktiivista yhteiskunnallista roolia, digitaalisia mahdollisuuksia ja vuorovaikutuksellista käyttäjäkeskeistä kokemusta.

TWRB-säätiön kokoelma käsittää yli 5000 esinettä, mallia, piirustusta, luonnosta, prototyyppiä sekä valokuvaa. Mukana on Tapio Wirkkalan ja Rut Brykin työskentelyyn ja uraan liittyvän materiaalin lisäksi paljon henkilökohtaista esineistöä, kirjeitä ja kuvia pariskunnan matkoilta ja elämän varrelta.

Kilpailusta haettiin sekä konseptuaalisia esityksiä että toiminnallisia ratkaisuja arkiston käytännön haasteisiin. Palkituista ehdotuksista yksikään ei ole sellaisenaan toteutettava valmis suunnitelma, mutta keskenään erilaiset ratkaisumallit luovat hyvän pohjan jatkokeskustelulle ja -kehitykselle. EMMA ja TWRB-säätiö jatkavat yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa tulevan designkeskuksen ja säätiön arkiston toiminnallisten yksityiskohtien kehittämistä. Voittaneiden töiden tekijät kutsutaan Suomeen Rut Brykin 100-vuotispäivänä 18.10.2016 järjestettävään seminaariin keskustelemaan ja kehittämään ideoita. EMMAn uusi designkeskus ja TWRB-säätiön arkistoon perustuva näyttely avataan vuoden 2017 aikana.

Palkitut ehdokkaat

The Give Collection

The Give Collection –ehdotuksen tavoite on luoda digitaalinen metatiedot sisältävä malli TWRB-säätiön arkiston jokaisesta artikkelista. Kuraattorit ja yleisö tuottavat lisää informaatiota kehittäen ja kasvattaen virtuaalista kokoelmaa. The Give Collection on käytettävissä kolmella profiililla; inspiraation metsästäjät, tutkijat ja museokävijät paikan päällä EMMAssa. Virtuaalikokoelma linkittyy olemassa oleviin sosiaalisen median kanaviin ja hyödyntää niitä niin tiedon kuin henkilökohtaisten kokemuksien jakamiseen. Ehdotuksen tekijä on Simon Örnberg Suomesta.

Trails

Ehdotus perustuu seinät peittävään ruudukkomaiseen näyttelyarkkitehtuuriin sekä keskellä tilaa sijaitseviin massiivisiin puisiin pöytiin. Keskitila on muokattavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin työpajoista seminaareihin. Näyttelykonsepti perustuu noin tuhannen, satunaisesti valitun tuotteen esittämiseen modulaarisessa hyllyjärjestelmässä. Valituista esineistä koostuva näyttely muuttuu esineistön käytön mukaan. Yleisö voi valita tuotteen digitaalisesti, jonka perusteella tietokoneohjeistetut valaistut hyllyt näyttävät valitun esineen tai materiaalin ja muodostaa näin kävijäkohtaisen polun näyttelyyn. Hyllyihin istutetut digitaliset kompassinäytöt kaikilla neljällä eri seinällä esittelevät näytteillä olevia tai säilössä olevia esineitä. Näytöt reagoivat yleisön valintoihin ja esittäen myös muiden museoiden tai gallerioiden TWRB-kokoelmien esineistöä. Ehdotuksen tekijät ovat Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari Suomesta.

Map

Ehdotus on fyysisen arkiston ja digitaalisen alustan symbioosi. Suunnitelma jäsentyy modulaaristen kalusteiden avulla jakautuen arkistoriveihin ja niiden väliin avautuviin tiloihin. Avoimiin osiin on integroitu työpaja-, näyttely- ja mediatiloja. Ehdotus rinnastaa temaattisesti valikoinnin kuratointiin. Digitaalinen alusta tarjoaa käyttäjän valintoihin perustuen ennalta kuratoidun reitin. Näin digitaalinen taso täydentää fyysistä arkistokokemusta. Ehdotuksen tekijät ovat Chiara Montgomerie ja María Jose Orihuela Isosta-Britanniasta.

Elävä Arkisto

Ehdotus perustuu mekaanisiin, siirreltäviin hyllystöihin, joita liikuteltaessa näyttelyn ja tilan luonne muuttuu eri käyttötarkoituksiin. Suunnitelman näyttely muodostuu säilytysrakenteista eikä eroa näyttelyn ja arkiston välillä ole. Kattoon asennettavat kiskot mahdollistavat hyllyjen siirtelyn. Verhot rajaavat erillisiä tiloja hyllymoduleiden väliin. Rakenteihin on integroitu kaikki tekniikka mukaan lukien valaistus. Ehdotus pyrkii ratkaisemaan arkiston säilytys- ja näyttelykäytön mahdollisimman joustavalla konseptilla ja ottaen haltuun maksimaalisen tilan. Ehdotuksen tekijät ovat Emmanuel Laux ja Sebastian Weindauer Saksasta.

Sancho Ponza

Ehdotus yhdistää fyysisen arkiston ja digitaalisen kokemuksen robotiikan välityksellä. Ehdotuksen arkisto on havainnoinnin ja leikin tila. Yleisö voi valita haluamansa arkistoesineen tietokoneohjelman avulla, joka ohjaa arkisto-objekteja ojentelevaa robottia. Kävijöiden toiveet muodostavat vaihtuvan valikoiman, mikä esitellään pyörivällä näyttelytiskillä. Suunnitelma koostuu sisäkkäisistä kehistä, joista sisimmäinen on alue asiantuntijoille ja arkiston suojeltaville objekteille, kun taas uloin kehä on avoin tila yleisölle ja suuremmille esineille. Ehdotuksen tekijä on Philip Tidwell Yhdysvalloista.

Kilpailun tuomaristo

Mikko Heikkinen – Arkkitehti, professori, Heikkinen-Komonen Arkkitehdit
Pilvi Kalhama – Museonjohtaja, EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Emmi Keskisarja – Arkkitehti, SAFA:n nimeämä kilpailutuomari
Juhani Pallasmaa – Arkkitehti, Emeritus Professori
Laura Sarvilinna – Ohjelmajohtaja, Messukeskus

Tuomaristossa asiantuntijajäseninä

Jaana Jalonen – Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Espoo
Eva Franch i Gilabert – Chief Curator and Executive Director of Storefront for Art and Architecture

Lehdistökuvat/
Yksityiskohtaiset tuomariston kommentit ja arviot voi lukea pöytäkirjasta oheisesta linkistä:

http://bit.ly/TWRB-Sharing
Salasana: emmamuseum

Lisätiedot

Esa Laaksonen, Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön puheenjohtaja
esa.laaksonen@iki.fi, +358 50 555 7330

Pilvi Kalhama, museonjohtaja EMMA - Espoon modernin taiteen museo
pilvi.kalhama(at)emma.museum


EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen keskeisimmistä taidemuseoista. Espoon Tapiolassa sijaitsevan EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. Arkkitehtonisesti vaikuttavassa professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa WeeGee-talossa sijaitsevat EMMAn näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat. Puhdaslinjainen moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä.

Vuonna 2003 perustetun Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön tehtävä on ylläpitää taiteilijapariskunnan kokoelmaa ja edistää tutkimusta sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Säätiön tavoite pysyvästä näyttelytilasta toteutuu vuoden 2017 aikana, kun kokoelma sijoitetaan WeeGeelle. Espoon kaupunki, EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö solmivat viime vuoden lopussa sopimuksen säätiön kokoelman sijoittamisesta pysyvästi esille Näyttelykeskus WeeGeen tiloihin ja osaksi EMMAa. Sopimuksen tavoitteena on turvata kansallisesti arvokkaan kokoelman säilytys, ylläpito ja huolto sekä tuoda teokset yleisön nähtäväksi. Uusi näyttelytila ja kokoelman esillepano vahvistavat merkittävästi EMMAn design-profiilia. Kansainvälisesti kiinnostava kokoelma laajentaa EMMAn mahdollisuuksia tarjota yleisölle entistä monipuolisempia sisältöjä. Kokoelman esille saattaminen nähdään mahdollisuutena kasvattaa koko WeeGee-talon vetovoimaa. Tilasta halutaan tehdä kansainvälinen tapahtumakeskus, joka esittelee myös ajankohtaista muotoilua laajemmin.