Ote / Synvinkel | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Ote / Synvinkel

19.12.2015 till 31.01.2016
Utställningen Ote är kuraterad och producerad av magisterstuderande från CuMMA programmet (Curating, Mediating and Managing Art) vid Aalto Universitet.

I utställningen Ote presenteras enbart ett konstverk från Saastamoinenstiftelsens konstsamling, Tyko Sallinens målning Djävulsdansen  från år 1919. I en medveten handling fästs uppmärksamheten vid själva betraktandet av konstverket och upplevelsen av Arena utrymmet vid EMMA. 

Med hjälp av ljus och ljud utmanas den s.k. “vita kuben”, det traditionella modernista utställnigsformatet samt museiarkitekturen och dess fysiska ramar.
 
Konstverket placering i mitten av utsällningsutrymmet, skapar plats för ett flertal interaktioner och möten med publiken. Utställningprogrammet inviterar till olika typ av närvaro i en museikontext. Att dansa och äta tillsammans med konstverket kan ses som sätt att utforska utställningensformatet och dess begränsningar. Ett besök av en mer social karaktär bland bekanta och obekanta ansikten samt utställningsvakter kan leda till en delad utställningsupplevelse.
 
 
Areena
EMMA:s utställningslokal Areena är tänkt som ett permanent rum för visning av experimentell, lokalbunden, tvärkonstnärlig och processbetonad konst samt för olika samarbetsprojekt och interventioner. I Areena har EMMA möjlighet att bredda sitt samarbete med aktiva finländska och internationella konstnärer, såväl unga som etablerade förmågor, samt med stiftelser och andra organisationer.