Carol Rama / Passion | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Carol Rama / Passion

14.10.2015 till 10.01.2016

 

Vandringsutställningen Passion (Passion According to Carol Rama) är den första separatutställningen av Carol Rama (1918-2015), pionjär inom avantgardekonst. Höstens 2015 huvudutställning på EMMA öppnades den 14 oktober 2015.
 
Carol Rama var en kvinnlig konstnär som var aktiv under modernismens epok och gjorde konst utanför vedertagen kanon. Hon har deltagit i otaliga gemensamma utställningar med bl.a. Louise Bourgeois, och 2013 tilldelades hon Venedigbiennalens pris för sitt livsverk. Rama har fram till de senaste åren förblivit okänd för en bredare publik men var på sin tid välkänd inom avantgardistiska kretsar både inom och utanför konstvärlden. Idag har vi bättre möjligheter att se Ramas sensibla och psykologiskt laddade konst på dess egna villkor som ett pionjärskap och som oberoende avantgardekonst.
 
EMMA är en av utställningens producenter och utställningen visas på EMMA hösten 2015. Den presenterar konst från sju årtionden av denna feministiska pionjär inom avantgardekonst, och den är samproducerad av tre museer: Esbo moderna konstmuseum EMMA, museet för samtidskonst i Barcelona MACBA och Paris stads museum för modern konst MAMVP. I utställningen ingår omkring 200 verk från Ramas produktion under perioden 1936–2005. Det är första gången Ramas konst visas i så här bred skala i Europa. I Finland visades hennes verk på Konsthallens utställning Italiensk nutidskonst år 1951.
 
Carol Rama har allt sedan 1930-talet utforskat och ifrågasatt sexualitet samt kvinnans kropp och de sätt på vilka den framställs. Hennes konst har haft en stark inverkan på betydande samtidskonstnärer i vår tid, såsom Cindy Sherman, Kara Walker, Sue Williams, Ida Applebroog, Kiki Smith och Elly Strik. Tekniken i verken omfattar såväl traditionell akvarell- och oljefärg som blandteknik med bl.a. emaljögon, naglar, kanyler, injektionssprutor, och cykelslangar. Motiven har ofta varit olika attribut som förknippas med kvinnlighet, och ibland ger Ramas verk uttryck åt ohöljd sexualitet.
 
Kuratorer för utställningen på MACBA och EMMA är Teresa Grandas (MACBA) och Paul B. Preciado. En stor utställningspublikation gavs ut i början av  2015.
 
 
Passion According to Carol Rama
MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona 31.10.2014–22.2.2015
MAMVP – Musée d’Art moderne de la ville de Paris 3.4–12.7.2015
EMMA – Esbo moderna konstmuseum 14.10.2015–10.1.2016
 
Efter EMMA fortsätter vandringsutställningen till Irish Museum of Modern Art IMMA i Dublin, Irland samt till GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea i Carol Ramas hemstad Turin, Italien.

 

Exhibition conceived by the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) and the Musée d’art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), organised by MACBA and co-produced with PARIS MUSÉES / MAMVP, EMMA – Espoo Museum of Modern Art, the Irish Museum of Modern Art, Dublin (IMMA) and GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino.

 

Bild: Carol Rama, Nonna Carolina, 1936. Proprietà della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea-CRT in comodato presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino e presso il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Torino © de la foto: Roberto Goffi, Torino © Archivio Carol Rama, Torino.