Projekt av EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Projekt av EMMA

Konsten friskar upp sinnet
Konsten friskar upp sinnet
Pirkko Nukari: Frostfågel
Skolelev i Björnholm
 
KONSTMUSEISKOLAN EMMA
– FINN OCH LÄR PÅ NÄTET!
 Elever vid Mankkaanpuron koulu i miljökonstens virvlar våren 2006.
Konstmuseiskolan EMMA är ett studieprojekt på nätet på finska som erbjuder femteklassister i Esbo möjligheten att bekanta sig med EMMAs – Esbo moderna konstmuseums – verksamhet, samlingar och utställningar. Materialet har förts in på WSOY:s Opit-tjänst på Esbo stads sidor, vilket underlättar användningen för lärarna. Planeringen av Konstmuseiskolan baserar sig på erfarenheterna av skolprojektet Konst är coolt som museet förverkligade under åren 2003-2006.
 
KONSTEN FRISKAR UPP SINNET -projektet FÖR SENIORER
Konsten friskar upp sinnet är ett samarbetsprojekt inom EMMA – Esbo moderna konstmuseum – vars målgrupp utgörs av åldringar på vårdinrättningar. Målet är att aktivera äldre människor med hjälp av konstverk, berättelser, musik samt arbete med bilder. Under projektbesöken strävar man till att stöda åldringarnas minnesträning och att knyta iakttagelser och fantasier till åldringarnas egna livserfarenheter.
År 2007 förverkligades projektet i samverkan med åldringarna inom långvården på Aurorahemmet och Bolarskogs sjukhus. Projektet får en fortsättning våren 2010 på Gustavgårds åldringshem i Helsingfors. Projektet 2007 förverkligades i samarbete med social- och hälsovårdsväsendet i Esbo och Musikinstitutet Juvenalia.
Projektet baserar sig på EMMAs unika samling Konstpaketet med äkta konstverk lämpade för undervisningsändamål. Verk samlade ur Konstpaketet förs ut till olika publiker för att betraktas och i viss mån vidröras. Museipedagogiken inom EMMA strävar till att erbjuda konstupplevelser även åt människor som är förhindrade att besöka museet.
 
SENIORERNAS VÄGGMÅLNING I EMMA 2009
SENIORER TAR SIG AN GATUKONST 2009
KONSTPROJEKT På väg 2010