EMMAs personal berättar | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAs personal berättar

EMMAs personal

Ett konstmuseum består av varierande kunnande och arbetsinsats av många. EMMA-anställda berättar om sitt arbete.

Sara Hall har filmat och editerat videorna. Sara har utexaminerats som medieassistent och gjorde sin arbetspraktik på EMMA under våren 2014.