NOKIAS DONATIONSSAMLING | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

NOKIAS DONATIONSSAMLING

06.06.2017 till 10.09.2017

Temana hos verken i Nokias donationssamling hänför sig till människan, vetenskapen, naturen och tekniken. Centralt i många verk är människans relation till miljön och olika betraktelsesätt. Verken har skapats med olika tekniker: bland dem återfinns målningar, grafik, fotografier, videokonst och installationer.

Nokia Abp är ett finländskt företag med global verksamhet inom datakommunikation. Under årens lopp har företaget byggt upp en omfattande konstsamling. De samtida verken i samlingen har funnits på företagets dåvarande huvudkontor på Kägeludden i Esbo. Donationen omfattar 27 verk av internationellt kända finländska och utländska konstnärer. De skapade sig en karriär under samma tid som Nokia expanderade, från mitten av 1990-talet.

Utställningens konstnärer:
Hans-Christian Berg / Susanne Gottberg / Lei Hong / Richard Human / Anselm Kiefer / Esko Männikkö / Jussi Niva / Tony Oursler / Roxy Paine / Osmo Rauhala / Matthew Ritchie / Fred Tomaselli / John Tremblay / Bill Viola / Qiu Zhijie

Donationen görs med anledning av hundraårsjubileet av Finlands självständighet, och verken blir en permanent del av EMMA – Esbo moderna konstmuseums samling. I utställningen visas ett urval av dem.
 

AREENA

EMMA:s utställningslokal Areena ett permanent rum för visning av experimentell, lokalbunden, tvärkonstnärlig och processbetonad konst samt för olika samarbetsprojekt och interventioner. I Areena har EMMA möjlighet att bredda sitt samarbete med aktiva finländska och internationella konstnärer, såväl unga som etablerade förmågor, samt med stiftelser och andra organisationer.