KULPS! ÅK 1-3 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

KULPS! ÅK 1-3

EMMAs KULPS! åk 1–3: "Konsten är för mig" 

Rubriken och temat för Kulps! är samma för alla, men infallsvinkeln, graden av engagemang, uppgiften och den språkliga nivån varierar efter årsklass. Gäller särskilt målen K1, K2 och K4 inom mångsidig kompetens.

Med årskurserna 1–3 talar vi om konstens betydelse. Hur uppstår konst? Vad fyller den för behov? Varför görs konst, till vad behövs den? Kan man påverka med konst?

Vi övar emotionella färdigheter och lär oss uttrycka vår åsikt och identifiera en känsla. Vad är kreativitet och vad krävs för att den ska uppstå?

Förhandsuppgift


Diskutera konst i klassen före besöket. Vad är konst? Vad allt kan den betyda? Vem gör konst, hurdan är konsten och vad kan man uttrycka med dess hjälp? Hurdan konst gillar du själv, hurdan inte? Vi fortsätter diskussionen under besöket.

Anne-Karin Furunes 2012, Upplysta ögonblick 1, akryl på perforerad duk

Fortsättningsuppgift

Tänk tillbaka på den guidade turen genom museet. Vilket verk fastnade i minnet? Med vilken teknik var det gjort? Vad berättade det om, vad tänkte du själv om det? Du kan rita en skiss av verket från minnet eller beskriva det i ord. Välj något ämne som är viktigt för dig själv och fundera över hur du skulle berätta om det med konstens medel. Skulle det vara en målning, en skulptur eller en föreställning? Gör en skiss eller ett utkast av din idé.

 
 
Dina och klassens åsikter är viktiga för oss. Ge gärna respons på responsblankett ».
 
Foto: Ari Karttunen / EMMA

Första sida »