EMMAS UTSTÄLLNING BMW ART CARS FÖRENAR BILDKONST OCH DESIGN PÅ TOPPNIVÅ | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAS UTSTÄLLNING BMW ART CARS FÖRENAR BILDKONST OCH DESIGN PÅ TOPPNIVÅ

30.08.2012
EMMA – Esbo moderna konstmuseums andra utställning under World Design Capital Helsinki 2012-året presenterar för första gången i Finland de unika konstbilarna som ingår i samlingen BMW Art Cars. Bilarna, som representerar sin tids design och teknik drivna till högsta nivå, har överlåtits i olika bildkonstnärers händer. Konstnärerna har i sin tur förvandlat bilarna till konstverk i en stil som utmärker dem själva.
 
Konstnärerna som medverkar i utställningen BMW Art Cars är Alexander Calder, Frank Stella, Andy Warhol, Ken Done, Michael Jagamara Nelson och Sandro Chia.
 
BMW Art Cars är en ovanlig samling av rörliga skulpturer. En av de mest intressanta av de bilar som anländer till EMMA är den som skapades av Alexander Calder år 1975, och som var den första i hela konstsamlingen. Den franska tävlingsföraren Hervé Poulain, som var en stor vän av bildkonsten, övertalade sin vän, den amerikanska konstnären Alexander Calder, att designa en bil åt honom. Som mecenat för sitt projekt lyckades duon få med sig BMW Motorsports, som tillverkade en Type 3.0 CSL tävlingsbil som Calder fick bearbeta. Bilen, som ett rörligt objekt, var för Calder något som det föll sig naturligt att arbeta med. Som skulptör är han känd både för sina stora abstrakta skulpturer och för sina rörliga mobiler. I sin konst använde sig Calder av såväl de små rörelser som svaga luftströmmar ger upphov till, som av motorer. I Calders konstbil återkommer de typiska grundfärgerna som är utmärkande för hans livsbejakande konst: blått, gult och rött. Samma färger finner man bland annat i de skulpturer som står på Moderna Museets gård i Stockholm. I Finland har Calder tidigare presenterats i en utställning som konstmecenaten Maire Gullichsen anordnade i Galerie Artek år 1937.
 
Andy Warhol, som hör till de mest kända konstnärerna under 1900-talet, använde sig i sin konst av den kommersiella visuella världen, och utmanade sin samtid att begrunda var gränsen går mellan bildkonst och annan, populär visuell kultur. Det är inte svårt att föreställa sig att Warhol blivit entusiastisk inför utsikten att måla en bil – han var intresserad av industriellt tillverkade fäger och av vardagliga föremål och saker som var välbekanta för alla. Warhol var den första som inte bara planerade, utan också själv målade sin konstbil år 1979.
 
Franks Stellas bil förverkligades år 1976, och faller alltså tidsmässigt mellan Calder och Warhol. Bilen har ett mönster som gjorts med hjälp av det slags schabloner som man använder sig av i tekniska ritningar. År 1989 var det två australienska konstnärer som stod i tur att förverkliga sina respektive visioner av hur ett förbund mellan bildesign och bildkonst skulle se ut. Michael Jagamara Nelson, som är australisk aborigin, använde sig i det konstnärliga utförandet av element som kommer från hans stams kulturarv. Ken Dones bil, som inspirerats av papegojan och av papegojfisken ser, också då den står stilla, ut att vara i rörelse. Den nyaste av de bilar som visas på EMMA har målats år 1992 av den italienska nutidskonstnären Sandro Chia. Chias verk utgörs av många små ansikten som bildar ett större ansikte.
 
Sammanlagt består BMW Art Cars-samlingen av 17 internationellt kända konstnärers verk. Konstnärerna som ingår i samlingen är, förutom de vars bilar visas på EMMA, Roy Lichtenstein, Ernst Fuchs, Robert Rauschenberg, Matazo Kayama, César Manrique, A.R. Penck, Esther Mahlangu, David Hockney, Jenny Holzer, Olafur Eliasson och Jeff Koons.
 
I början av utställningen, fram till den 9.9., finns på WeeGee också en bilmodell av lera i naturlig storlek, ”Mobile design studio”, av det slag som bildesigners använder sig av i sitt arbete. Formgivningen har alltsedan dess uppkomst varit en viktig del av bilindustrin. Genom hela sin historia har bilindustrin representerat en ur formgivningens synvinkel central och innovativ del av tillverkningsindustrin. I bildesignen förenas aerodynamik, säkerhet, användarkomfort och en allt högre grad av teknologi med själva formgivningen. BMW:s chefsdesigner Adrian Van Hooydonk förutspår i själva verket att bilar i framtiden i allt högre grad kommer att styras med hjälp av rösten, gester och pekskärm, något som än en gång kommer att radikalt förändra bildesignens område.
 
BMW Art Cars-samlingen ställs ut på olika designevenemang och konstutställningar runtom i världen. Samlingens verk har till exempel visats på Louvren och på Guggenheimmuseen i New York och Bilbao. När Art Cars-samlingen nu för första gången anländer till Finland kommer den raka vägen från olympiaden i London.
 
 
BMW Art Cars på EMMA 1.9.–31.10. 2012
 
Program i anknytning till utställningen
 
ÖPPNA VERKSTÄDER UNDER HELGERNA
LÖ 1.9. kl 14-16
LÖ 15.9. kl 14-16
SÖ 30.9. Evenemanget Konstrally med olika slags verkstäder.
LÖ 6.10. kl 14-16
LÖ 27.10. kl 14-16
Färgtrimning! Gör din egen konstbilsnyckelring i äkta Art Cars-anda.
 
BMW-SYSSELVERKSTAD, ILME-VERKSTADEN
30.9.-31.10.2012
Kom och dona din egen BMW Art Cars-modell och trimma stämningen!
 
KONSTRALLY
30.9.2012 kl 11-16
Ett heldagsevenemang för hela familjen
Öppna verkstäder, bytesdepå för småbilar, leksaksbilar och riktiga bilar, samt mycket annat att se och uppleva.
.
 
 
Lösenordet till pressbildsfoldern är: emmamuseum
 
Ytterligare uppgifter fås av:
EMMA, museidirektör Pilvi Kalhama, tfn 040 533 4070
BMW Finland, marknadschef Petteri Mesikämmen, tfn 09 6137 4245
BMW Finland, kommunikationschef Henri Jantunen, tfn 09 6137 4217
 
BMW är World Design Capital Helsinki 2012 -huvudsamarbetspartner
 
Formgivningen har en stark ställning inom såväl BMW:s historia som dess framtid. Bilmärkets framgång har aldrig baserat sig enbart på tekniskt kunnande, utan framförallt på dess förmåga att tilltala människor också på en känslomässig nivå. I enlighet med med den här starka traditionen verkar BMW Finland som huvudsamarbetspartner till World Design Capital Helsinki 2012.