Pantaisiinko tv futuristien myllyyn | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Pantaisiinko tv futuristien myllyyn

Media on kohissut tv-tuotantojen lakkautuksista ja tähtien vaihdoksista. ”Nuorennusleikkauksia” vastustetaan ja kirjelmiä kootaan

Futuristeille nämä muutokset olisivat olleet täysin riittämättömiä. Vuonna 1933 F.T. Marinetti pani lahtipenkkiin radion ja siinä ohessa elokuvan. Alkuaskeliaan ottavan television hän hyväksyi yhdestä näkökulmasta: tv-ruudun tuottama valo on parempaa kuin luonnonvalo. Siinä kaikki.
Radion sijasta Marinetti kutsui tulevaisuuden mediaa radiaksi (viittaus säteilyyn). Ensin hän luetteli, mitä radian ei tule olla. Radian ei pidä olla teatteria, koska radio on tappanut teatterin, minkä taasen äänielokuva on tuhonnut.


Radian ei myöskään pidä olla elokuvaa, koska se on henkitoreissaan aiheidensa ummehtuneen sentimentaalisuuden sekä kaikkea hallitsevan realisminsa takia.


Marinetti halusi kieltää erityisen näyttämön ja sen ohessa toiminnan ykseyden ja draamallisen karaktäärin. Aivan erityisesti hän halusi päästä eroon arvioivasta massasta, siis yleisöstä, koska se on vihamielinen ja orjamainen sekä alati epäedistyksellinen ja taaksepäin katsova.
Näistä raunioista kasvaisi sitten uusi universaali ja kosminen radia. Se muun muassa vapauttaisi sanat ja toistaisi loputtomasti erillisiä sanoja. Niin ikään radia tuottaisi gastronomista, rakkautta tihkuvaa ja liikunnallista musiikkia. Se käyttäisi hyväkseen ääntä, hälyä, harmonioita, simultaanista musiikkia ja hiljaisuutta.


Hiljaisuus pitäisi määritellä ja rakentaa geometrisesti. Ei muuten mahdottomuus nykyakustikoille.
Repikää tästä, uudistajat.

Lägg till ny kommentar