Sophie Calle – Take Care of Yourself | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Sophie Calle – Take Care of Yourself

02.03.2012 till 10.06.2012

Sophie Calle (f. 1953) är en fransk konstnär, vars engelskspråkiga version av verket Prenez soin de vous (Take Care of Yourself, 2007) visas i EMMA i form av en omfattande sammanställning av fotografier och videoinspelningar. Verket har fått namn efter de sista orden i ett e-postmeddelande från Calles ex-pojkvän, med vilka han avslutar deras förhållande. Utmärkande för Calles verk är att hon låter det privata livet sammanflätas med det offentliga.
 

Tango singer, Déborah Russ, detail Take care of yourself, Sophie Calle, 2007 © ADAGP Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris / Miami ; Arndt & Partner, Berlin / Zurich ; Koyanagi, Tokyo ; Gallery Paula Cooper, NY