PIIPÄÄ REMIX EMMAssa 5.4.-28.8.2011 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

PIIPÄÄ REMIX EMMAssa 5.4.-28.8.2011

04.04.2011

EMMA premiärvisar mediekonstnären Marikki Hakolas videoverk PIIPÄÄ REMIX, vars material i sin helhet är baserat på den audiovisuella performansen PIIPÄÄ från 1987.

PIIPÄÄ var ett ovanligt verk i Finland i slutet på 80-talet: ett scenverk som kombinerade estradkonst och elektronisk konst samt audiovisuell projiceringsteknik. Premiären var den 29 maj 1987 på Gamla Studenthuset i Helsingfors. Premiären följdes av tretton föreställningar för fullsatta salar och samma höst två föreställningar i Stockholm.

- Det är verkligen fint att vi genom projektet för digital konservering har kunnat föra ut innehållet och estetiken i performansen PIIPÄÄ till publiken igen. När den ursprungliga performansen gjordes, var det för många av medlemmarna i arbetsgruppen en mycket viktig vändpunkt. I och med performansen utvecklade vi ett nytt scenuttryck mellan konstgrenarna.  Också PIIPÄÄs samhällsrelaterade innehåll är fortfarande förbluffande aktuellt. År 1987 förevigade vi med stor omsorg performansens olika element. PIIPÄÄ REMIX är ett videoverk där allt material kommer från den ursprungliga performansen, berättar Marikki Hakola.

PIIPÄÄ är en dystopi om framtidens informationssamhälle. Teknologin tjänar som redskap för övervakning och maktutövning och ödelägger gradvis människornas särdrag, sociala liv och psyke. Till slut återstår endast ett totalitärt samhälle, en simulerad, manipulerad världsbild, “de kluvnas gemenskap”.

PIIPÄÄs innehåll och genomförande planerades kollektivt i mer än två års tid. Arbetsgruppen utvecklade materialet i olika sammansättningar och arbetade med hjälp av improvisation och verkstäder. Föreställningens dramaturgiska huvudlinjer är skapade av Marikki Hakola och Jouni Tommola. Tommola skrev lyriken och Hakola regisserade videoandelarna och ansvarade för den konstnärliga koordineringen och produktionen. Av den elektroakustiska musiken, komponerad av Kaija Saariaho och Jean-Baptiste Barriére, hör vi i PIIPÄÄ REMIX bl.a. sångcykeln Tulkkien laulut (Tolkarnas sånger).
 
I performansen PIIPÄÄ uppträder Tomi Salmela, Riikka Hakola, Juha Haanperä, Sanna Kekäläinen, Kirsi Monni, Ari Tenhula och Tiina Helisten. I det konstnärliga genomförandet medverkade bl.a. Veli Granö, Marja Kanervo, Kimmo Koskela och Taina Relander.

PIIPÄÄ REMIX innehåller de tre videoverken Telephone (8’30’’), Cricket (7’) och Gyrus (14’30’’) samt annat inspelat material från performansen som inte har uppförts tidigare.

Videoverket PIIPÄÄ REMIX har planerats och regisserats av Marikki Hakola. Remastring av ljud Epa Tamminen. Remastring av bild Talvi Digital och Post Control. Produktionen har fått stöd av ESEK/LUSES AV-sektion, centralkommissionen för konst, AVEK och EMMA. Produktion Kroma Productions Oy 2011.

Bilder: www.emma.museum/press     Lösenord: emmamuseum

Upplysningar:
mediekonstnär Marikki Hakola, tfn 040 546 4165
museidirektör Markku Valkonen, tfn 09 8165 7519