EMMA hösten 2010 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA hösten 2010

28.09.2010

EMMA- Esbo moderna konstmuseums avdelning för specialutställningar fylls höstsäsongen 29.9.10–9.1.11 av tre separata utställningar och en installation. På avdelningen för Saastamoinens konstsamling fortsätter temautställningarna Rött och Mellan hund och varg.

100% Silk - Det kinesiska silkets historia
 
Mer än något annat tyg i världen bär sidenet en mångtusenårig kulturhistoria i sina fibrer. Sidenet är inlemmat i såväl konsten, språket och litteraturen som i hovkulturen, klädkonsten och inredningen. Silkesodlingen var en det forntida Kinas viktigaste landvinningar och är fortfarande djupt sammanvävd med den kinesiska kulturen. EMMAs utställning presenterar silkets historia från de tidigaste historiska fynden till nutid utan att glömma bort själva silkesmasken.
Silkesmasken betraktades i Kina som en gudomlig insekt som förmådde förena himmel och jord. För över 5000 år sedan började människorna beskydda och odla silkesmaskar och framställa olika slags produkter av det silke som de producerade. Så långt tillbaka som man känner till silket förknippas det med en fullständig harmoni mellan teknik och konst samt en utsökt fin hantverkstradition och en mytisk ornamentik.
Silkesframställningen förblev i Kina under tusentals år en omsorgsfullt bevakad statshemlighet och ett privilegium inom det kejserliga hovet innan dess betydelse sekulariserades och den blev en näring, en lyx- och exportprodukt samt ett redskap för diplomatin och politiken. Silkesodlingen spreds till Europa så sent som på 500-talet.
 
På utställningen visas över hundra textiler som berättar hela historien om det kinesiska silket. I urvalet ingår sidentyg från den neolitiska tiden, Jin-siden från Changflodens utlopp under de stridande feodalstaternas tid, med dekor av drakar och Fågel Fenix, sidentextiler i olika stil från Sidenvägen under Han- och Tangdynastin och otroligt konstfulla arbeten från de kejserliga väverierna vid Changflodens utlopp under Ming- och Qingdynastin liksom också praktfulla moderna sidenkläder.
 
Materialet i sidenutställningen kommer från Kinas nationella sidenmuseum i Hangzhou. Utställningen ingår i Zhejiangs kulturfestival 2010.
 
I EMMAs övre hall visas aftonklänningar i siden från självständighetsbalen på presidentslottet under olika årtionden.  På utställningen som sammanställts av Villisilkki visas kreationer som finländska designers och sömmerskor skapat för bl.a. republikens president Tarja Halonen.
 
Som kompletterande program visas den kinesiskfödda kvinnliga regissören Yue-Qing Yangs dokumentär Footbinding - The Search for the Three Inch Golden Lotus. Dokumentären ger en bakgrund till bruket med fotbindning, som inleddes under Tangdynastin. 
 
Kinas regering förbjöd fotbindningen 1911, men bruket fortlevde i någon utsträckning ända till 1930-talet. Upp till fyra miljarder kinesiska flickor drabbades av denna smärtsamma åtgärd, bland dem också regissörens egen mor och moster. Dokumentärfilmen räcker 46 minuter och är på engelska.
 
Jorma Puranen
 
Fotokonstnär Jorma Puranens (f. 1951) utställning är delvis retrospektiv och presenterar Jorma Puranens verk åren 1992–2010. På utställningen visas drygt 50 verk, kromogena färgavdrag och svartvita bilder ur flera bildserier.
 
Fantiserad hemkomst är ett mångårigt projekt och resultatet av många sammanträffanden och arbetsskeden. Motivet för serien är porträtt av samer avbildade på glasnegativ som Puranen hittade i Musée de l´Hommes arkiv i Paris.  Han beslöt förverkliga en fiktiv hemkomst för porträtten och att återföra bilderna i sitt ursprungliga landskap. Han fotograferade bilderna på nytt, gjorde ett filmavdrag, grundade de genomskinliga porträtten på akrylskiva och skapade av dem en installation i ett fjällandskap.
 
I likhet med bilderna av samer har det mångdelade verket Where Compasses All Go Mad sin grund i en arktisk bildsamling. I detta verk satte Puranen däremot fokus på något mera allmängiltigt, en historisk aspekt på forskningsexpeditioner och erövringar. Puranen utnyttjar historien på ett branschövergripande sätt, utöver samebilderna består verkets bildvärld av illustrationer av arktiska expeditioner till Nordpolen i början av 1900-talet. Puranen ville skapa ett fiktivt rum som är öppet för olika tolkningar.
 
I serien Shadows, Reflections har Puranen fotograferat gamla borgerliga porträttmålningar med avsikt att väcka de avporträtterade personernas förflutna till liv. Bilderna blev på sätt och vis visuella symboler med en kulturell innebörd. De bilder som nu ställs ut i EMMA är fotografier av porträtt från museisamlingar i Finland, Sverige och Holland.
 
Serien Sixteen Steps to Paradise uppstod ur idén om att kunna fotografera hemma på gården utan att behöva resa långt bort. Puranen fotograferade verken, som innehåller blommor, träd, skuggor och reflexer genom blanka, svartmålade akrylskivor som han förde ut i trädgården, sexton steg ifrån hemdörren.
 
Icy Prospects är den sista serien som avbildar ett nordligt landskap. Det är bilder från ett arktiskt landskap, där landskapet möter en avspegling av landskapet. Verken påminner om 1800-talets romantiska historiemåleri. Namnet på serien härstammar från berättelser om arktiska forskningsexpeditioner och från turister som reser till Nordkap och förundrar sig över landskapet som öppnar sig inför dem.
 
Juba Tuomola:Viivi och Wagner
 
Jussi ”Juba” Tuomolas (f. 1965) Viivi och Wagner är den mest populära serien i Finland. En aktningsvärd mängd människor i alla åldrar läser serien varje morgon i sin dagstidning och albumen har sålts i över en halv miljon exemplar. Utställningen på EMMA, som består av hundra serier och några oljemålningar av Tuomola, belyser också processen bakom att skapa en serie. Utställningen är sammanställd av kritiker Heikki Jokinen, och den närmar sig serien genom fem olika teman.
Svinet är ett stort barn: Tokiga infall och underliga idéer är typiska för Wagner. Lättjan är alla lasters moder, sägs det, men i Wagners fall leder den till de mest egendomliga infall.
Parförhållandet i fokus: Hurdant är förhållandet mellan ett svin och en kvinna? Förvånansvärt mångsidigt och fungerande, åtminstone utgående från Viivis och Wagners vardagserfarenheter. Orsaken är enkel: oberoende av figurernas olikheter bottnar förhållandet i en genuin omsorg om varandra.
Ekot från verkligheten: Verkligheten ute i samhället tränger sig ibland in hos Viivi och Wagner: tågturer har dragits in, en nyliberal plockar russinen ur kakan eller så ställer Wagner upp som presidentkandidat. Det här är en del av seriens flerdimensionella charm, den lever inte i ett vakuum och skådar inte bara i sin egen navel.
Det undermedvetnas alkemi: Verkligheten existerar i den form vi vill ha den. I Viivi och Wagner finns en egen, överraskande verklighet, vars gränser är till för att överskridas.  Wagner förvandlas till en köttbuljongtärning, inuti honom växer ett träd och hemma hittas nyckeln till det omedvetna.
Vardagens filosofi: Det är egentligen underligt att två individer med så olika värderingar som Viivi och Wagner kan bo ihop och komma överens. Viivis tankar om vegetarisk kost, ekologi och kvinnans ställning bekommer inte Wagner det minsta. Trots det fungerar de ihop.
Utställningen anknyter till boken Sika ja muusa, utgiven av Arktinen Banaani Den baserar sig på samma temaindelning som utställningen, men serieavsnitten i boken är delvis andra än de som visas på utställningen. I boken ingår också redaktör Heikki Jokinens artikel om serien Viivi & Wagners väsen.
 
Program i samband med utställningarna
 
Katja Tukiainens Good Heavens! upptar tankar och känslor i höstens kompletterande program. Tukiainens målningsinstallation handlar om konstnärens alter ego Mademoiselle Good Heavens, eller fröken Kära Nåndå. Figuren försöker ta plats i ett vitt rum, vilket väcker frågan när vi har vuxit oss för stora för att kunna njuta av konsten. Tukiainens tema sprids ut till guidnings-, verkstads- och inbjudningsprogrammen samt projektet På väg med ungdomar i SOS-barnbyn. Ungdomarna får assisterade av Tukiainen leka tankelekar och utforska sitt jag.
 
Det kompletterande programmet erbjuder utöver utställningarna konstnärsträffar, guidningar och vyer från siden till serier för folk i alla åldrar. Höstens barnfavorit är att få besök av en djurgårdslektor från Högholmen och att studera silkesmaskarnas liv. EMMAs Genvägar utvidgas i Saastamoinenstiftelsens konstsamling. Egna verkurval längs rutterna har gjorts av årets flyktingkvinna 2010 Nasima Razmyar, författaren Sinikka Nopolas Eila och Rampe samt rapartisten Signmark. Slutet av året kulminerar i ungdomsevenemanget EMMA rokkaa den 13 november. Huvudartist är Haloo Helsinki, medverkar gör också Föreningen för mental hälsa i Finland och Rocklada tour 2010.
 
 
Upplysningar:
100% SILK: forskare Hannele Savelainen, tfn (09) 8165 7546
Jorma Puranen: intendent Päivi Talasmaa, tfn (09) 8165 7513
Viivi& Wagner: kritiker Heikki Jokinen, tfn 050-583 4256
Kompletterande program: konstpedagogik- och servicechef Nana Salin, tfn (09) 8165 7538