EMMAs vårutställningar 2018: En djupdykning i verkligheten under ytan | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAs vårutställningar 2018: En djupdykning i verkligheten under ytan

22.09.2017

 

Esbo moderna konstmuseum EMMAs utställningsprogram för våren 2018 anlägger nya perspektiv på verklighetens väsen och dess underliggande, undermedvetna processer. Säsongens huvudutställning, den breda exposén över Meret Oppenheims surrealism, kompletteras med dansken John Kørners inkluderande installation och grupputställningen No Ordinary Moments med verk ur EMMAs egen samling. Besökarna är välkomna att dryfta verklighetens varierande skikt och vidga sin egen fantasi.


Meret Oppenheim: Psykets speglar 14.2–12.8.2018

Psykets speglar är en bred exposé över den nydanande surrealisten Meret Oppenheims produktion. Utställningen är en fortsättning på EMMAs utställningsserie som presenterar internationella modernister.
Meret Oppenheim (1913–1985) var en av de viktigaste och mest originella surrealisterna. Den intellektuella lekfullhet, experimentlust och feminism som hennes liv och konst speglar är aktuella än idag. Oppenheim maskerade bruksföremål, kläder, plagg och möbler som därigenom fick ett nytt överraskande liv. Tankar kring identitet och sexualitet kom att bli ett centralt tema i hennes produktion. Oppenheim trodde inte på traditionella könsroller utan ansåg att psyket är androgynt.

På utställningen visas också verk av Oppenheims samtidskonstnärer inom den franska och schweiziska surrealismen (t.ex. Man Ray och Daniel Spoerri) samt fotografier och porträtt av Oppenheim själv. Utställningens verk är hämtade ur privata och offentliga europeiska samlingar.

Produktionspartner har varit ARTOMA GmbH.


John Kørner: Lampedusa – Tripoli 14.2–29.7.2018

EMMA har bjudit in det samtidsmåleriets förnyare, danska John Kørner till EMMAs Arena galleriet. Kørner gör en platsspecifik installation som förvandlar Arenan till ett engagerande allkonstverk. Kørners konst hämtar idéer och motiv både ur samtidens brännande problem, såsom migration och ojämlikhet, och ur personligare teman kring identitet, människorelationer och välfärd. Hans infallsvinkel är ändå alltid poetisk och öppen, han vill ge näring åt vår fantasi.


No Ordinary Moments 11.4.2018–6.1.2019

Parallellt med Meret Oppenheims utställning visar EMMA i april utställningen No Ordinary Moments (Inga alldagliga stunder) med ett brett urval verk ur museets egen samling samt nyförvärv. Genom att lyfta fram alldagliga små mirakel och surrealistiska inslag i samtidskonsten bygger utställningen en bro mellan Oppenheims värld och vår tid. Verkens sagoaktiga och egendomliga verklighet frigör sig från våra vardagliga upplevelser för att snarare reflektera det undermedvetna och det omedvetna.

På utställningen visas installationer, medieverk, målningar, skulpturer och fotografier av inhemska och internationella samtidskonstnärer som Oscar Furbacken, Jeppe Hein, Juhana Moisander, Miikka Vaskola, Anna Estarriola, Ernst Billgren, Malin Ahlsved och Nabb + Teeri. Många förvärv har gjorts enkom till den här utställningen. Verk ur EMMAs samling är permanent utställda också i Esbo stads lokaliteter runtom i staden.

Våren 2018 fortsätter utställningen Beröring med verk ur Saastamoinenstiftelsens samling. Också visningslagret för Tapio Wirkkala och Rut Bryks stiftelses samling fortsätter, och i anslutning till det visas Tapio Wirkkalas utställning Still / Life med Harri Koskinen som kurator.

Inom den månatliga diskussionsserien EMMA Talks behandlar aktuella talare teman med anknytning till utställningarna.

Mer information om Meret Oppenheims utställning:
Pilvi Kalhama, museichef, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum, tfn +358 40 533 4070

Mer information om John Kørners utställning:
Arja Miller, intendent, EMMA
arja.miller@emma.museum, tfn +358 50 336 1980

Mer information om utställningen No Ordinary Moments:
Henna Paunu, intendent, EMMA
henna.paunu@emma.museum, tfn +358 43 824 6354