Ernst Mether-Borgströms 100-års jubileumsutställning öppnas i samklang med Sarah Morris nutidskonst | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Ernst Mether-Borgströms 100-års jubileumsutställning öppnas i samklang med Sarah Morris nutidskonst

20.06.2017

Ernst Mether-Borgström 21.6.2017-7.1.2018
Sarah Morris 21.6.2017-7.1.2018

Modernism och nutidskonst förenas i en helhet av två utställningar som öppnas den 21.6 i EMMA - Esbos moderna konstmuseum.

Ernst Mether-Borgströms (1917-1996) 100-års jubileumsutställning är helhetens större del och bygger vidare på museets serie om den finländska modernismens föregångare. Ernst Mether-Borgström, som bodde och arbetade i ateljéhusen på Nallestigen i Esbo, var en av vägröjarna för den abstrakta konsten i Finland. Han var en produktiv konstnär som aktivt deltog i utställningar både i hemlandet och utomlands. Utställningen, som är en del av Finlands 100-årsjubileum, kompletterar bilden av den finländska modernismen och presenterar den mångsidiga konstnärens produktion via över 150 verk, bestående av grafik, målningar, skulpturer, skisser och illustrationer. I samband med utställningen publiceras en omfattande publikation producerad av EMMA, samt ett personporträtt om konstnären i form av en videodokumentation vid namn Jag talar till hunden, Hunden svarar. Utställningen och boken har gjorts i samarbete med Mether-Borgström stiftelsen.

”Utställningen visar en känslig estetiker och mästare i att använda färg. Vi vill föra fram hans ständiga förnyelseförmåga och mångsidiga talang på ett unikt sätt i WeeGee-husets arkitektur och utnyttja hela EMMAs enorma utställningsutrymme. WeeGee-husets betong och Mether-Borgströms färgvärld står i en mycket intressant dialog som nutidskonstnären Sarah Morris utställning stämmer in i”, beskriver utställningens kurator Hanna Mamia-Walther.

Den internationella nutidskonstnären Sarah Morris (f. 1967) formar utställningshelhetens andra del. Detta är hennes första utställning i Finland.

Utställningens kärna är en 30 m lång väggmålning i EMMA som är producerad av Saastamoinen stiftelsen och förverkligad av Sarah Morris. Till verkets utgångspunkter hör Aarno Ruusuvuoris WeeGee-byggnad som är banbrytande för den finländska modernismen med dess unika betongstrukturer och det stora fönstret längs den norra väggen. Väggmålningen har förverkligats på plats och ställe med hjälp av Sara Morris ateljépersonal, samt en grupp med studerande från Bildkonstakademin. Morris rötter ligger i den europeiska 1900-tals modernismtraditionen. Men hon har uppdaterat den till 2000-talets digitaliserade tid. Utöver väggmålningen visas tre filmer samt målningar från samlingen. Sarah Morris har gjort abstrakta målningar och filmer från medlet av 1990-talet, i vilka hon granskar det nutida urbana samhällets koder och maktstrukturer. Målningarna är ett slags virtuell arkitektur som ställer frågor om det sociala rummet, byråkrati och identitet.

”Finland har en stark modernistisk tradition och den finns starkt framme i EMMA, både via Aarno Ruusuvuoris arkitektur och i Tapio Wirkkala- och Rut Bryk-samlingarna. Även den geometriska abstraktionens tradition är betydande, så som Lars Gunnar Nordström-utställningen som visades för ett antal år sedan och som nu Ernst Mether-Borgström retrospektiven ger prov på. Sarah Morris lämpar sig väl inom dessa ramar. Morris tar fasta på arvet från 1950- och 1960-talen, men hon suktar inte efter det förgångna utan fokuserar sin blick på nutiden. Hon indikerar hur den modernistiska traditionen verkar i vår tid och påvisar samtidigt att den geometriska abstraktionens uttrycksmöjligheter absolut inte har sinat”, säger utställningens kurator Timo Valjakka.

Mera information om Ernst Mether-Borgström utställningen:
Henna Paunu, intendent, EMMA
henna.paunu@emma.museum, tfn. +358 43 824 6354
Hanna Mamia-Walther, kurator, EMMA
hanna.mamia-walther@emma.museum , tfn. +358 43 826 7349

Mera information om Sarah Morris’ utställning:
Pilvi Kalhama, museichef, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum, tfn. +358 40 533 4070
Timo Valjakka, kurator
timo.valjakka@kolumbus.fi, tfn. +358 40 548 4450

Pressbilder:
Mether-Borgström: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Ernst+Mether-Borgstr...
Morris: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Sarah+Morris/
Lösenord: emmamuseum

#MetherEMMA #MorrisEMMA

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. Samlingarna och utställningarna på EMMA i Hagalund i Esbo är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMAs utställningslokaler är till ytan de största i Finland och finns i det arkitektoniskt storslagna WeeGee-huset, designat av professor Aarno Ruusuvuori. Den stilrena moderna arkitekturen stöder uttrycksfulla presentationen av utställningar ur såväl EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samlingar som tillfälliga utställningar.