En unik konsthelhet visas på nya Esbo sjukhus | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

En unik konsthelhet visas på nya Esbo sjukhus

14.02.2017

Nya Esbo sjukhus är miljön för det mest omfattande offentliga konstprojekt som EMMA – Esbo moderna konstmuseum har deltagit i hittills. På Esbo sjukhus spelar konst en viktig roll i en miljö där patienterna återhämtar sig. Ett rekordstort antal konstverk ur EMMA:s samlingar har deponerats på sjukhuset. Verken ur EMMA:s och Saastamoinenstiftelsens samlingar har valts ut i samarbete med sjukhusets personal. Dessutom finns på sjukhuset helt ny konst som beställts med byggnadens arkitektur i åtanke.

Helheten av nyskapad konst på Esbo sjukhus består av sex beställningsverk och ett videokonstverk i poliklinikens väntsal. Dessutom har nästan trehundra verk ur EMMA:s och Saastamoinenstiftelsens samlingar placerats i sjukrummen och de gemensamma lokalerna.

Sjukhusets personal har varit med om att välja konstverken för personalutrymmena och sjukrummen. Detta är EMMA:s första offentliga konstprojekt där museets publikverksamhet spelar en framträdande roll. Sjukhuspersonalen får information om konstverken som placerats på sjukhuset. De som vill kan på hösten fördjupa sina konstinsikter och delta i workshopar som handlar om att titta på och uppleva konst. På så sätt görs konsten till en del av vardagen på sjukhuset.

Konst bidrar till välbefinnandet för alla som använder sjukhuset: klienterna, deras anhöriga och sjukhuspersonalen. Särdragen hos ett sjukhus som en miljö för konst avspeglas i konstverken som valts ut i förhoppning om att de ska främja välbefinnande, sunda levnadsvanor och återhämtning.

Offentliga konstprojekt är EMMA:s sätt att påverka samhället genom att föra konst ut till stadens invånare. Konstprogrammet har genomförts i enlighet med riktlinjerna av konstkommittén för Esbo sjukhus.

En särskild konstkommitté har genomfört konstprojektet och valt beställningsverken. Medlemmarna i kommittén är Esbo stads omsorgsdirektör Juha Metso (ordf.), planeringschef Juha Iivanainen, direktören för EMMA Pilvi Kalhama, projektchef Elina Kylmänen, huvudprojekterare, arkitekt Kari Palaste, intendent Henna Paunu och teaterchef Kirsi Siren. Pilvi Kalhama och Henna Paunu från EMMA fungerade som experter vid valet av konstnärerna. Konstnärlig samordnare för projektet var bildkonstnären, konstdoktor Matti Tainio.

Pressbilder: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Espoon+uuden+sairaal...
Lösenord: emmamuseum

Bilagor:
Beställningsverk och anskaffningar för Esbo sjukhus
Presentation av konstnärerna

Mer information
Henna Paunu, intendent, EMMA
henna.paunu@emma.museum, +358 43 824 6354

Pilvi Kalhama, museidirektör, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum

Intervjuförfrågningar och information:
Iia Palovaara, kommunikationskoordinator, EMMA
iia.palovaara@emma.museum, +358 43 826 8713

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. Samlingarna och utställningarna på EMMA i Hagalund i Esbo är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMAs utställningslokaler är till ytan de största i Finland och finns i det arkitektoniskt storslagna WeeGee-huset, designat av professor Aarno Ruusuvuori. Den stilrena moderna arkitekturen stöder uttrycksfulla presentationen av utställningar ur såväl EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samlingar som tillfälliga utställningar.

BESTÄLLNINGSVERK OCH ANSKAFFNINGAR FÖR ESBO SJUKHUS

På Esbo nya sjukhus finns sex beställningskonstverk som anskaffats enligt procentprincipen och planeringen utgick från att skapa rumsliga upplevelser. Konst bidrar till trivseln och förmedlar de värderingar som sjukhusets identitet bygger på. Konstverken representerar ett brett spektrum av olika tekniker och utföranden, samtidigt som de bildar en tematiskt och visuellt sammanhållen helhet. Motiven i konstverken stöder en positiv och framåtblickande inställning. Konst får också människor att stanna upp, tänka till och interagera. Även människans förhållande till naturen är närvarande i konstverken.

Company / Aamu Song, Johan Olin
Blomvasträd, 2016, stål, blåst glas, h 199 cm.

Kirsi Kivivirta
Vatten, 2016, glaserat porslin. Konstverket är placerat på tre våningar, K3: 105 x 88 cm och 148 x 59 cm, K2: 106 x 97 cm och 100 x 110 cm, K1: 70 x 145 cm och 89 x 119 cm.

Jaakko Mattila
Landskap, 2016, akvarell på papper, 142 x 247 cm
Ljusets dialog, 2016, akvarell på papper, 142 x 243 cm.
Materia, 2016, akvarell på papper, 140 x 248 cm.
Circle in Ground, 2015, akvarell på papper, 112 x 91 cm.

Leena Nio, Taneli Rautiainen, Jenni Toikka
In(Sight), 2016, glas, metall, 325 x 220 x 19 cm

Oona Tikkaoja
Helix, 2016, pulvermålat aluminium, ledbelysning, 950 cm x 190 cm.

Hanna Vihriälä
Ängssyra, 2016, stålvajer, aluminium, plastpärlor, 115 x 900 x 180 cm
Gåsört, 2016, stålvajer, aluminium, plastpärlor, 115 x 360 x 540 cm

Konstanskaffning:
Renja Leino
Happy Hour, 2013, video, längd 2:02 h loop, edit: Renja Leino, ljudedit: Jussi Virkkumaa.

PRESENTATION AV KONSTNÄRERNA

COMPANY
Aamu Song (f. 1974) och Johan Olin (f. 1974) är ett formgivarpar som sysslar med design och arkitektur under namnet COMPANY. Deras arbeten kännetecknas av ett fördomsfritt grepp, humor och formgivning som är nydanande och gärna bryter mot konventionens gränser. Aamu och Johan är mångsysslare inom design av föremål, inredningar, evenemang, möbler och grafik m.m. COMPANY arbetar med ett brett spektrum av tekniker och material samt kulturella traditioner. Ofta söker de nya lösningar genom ett kollektivt och tvärdisciplinärt arbetssätt. De har samlat gedigen erfarenhet om både samarbete med olika industriella tillverkare och planering av verk för offentliga rum. COMPANY har deltagit i flera utställningar och evenemang i Finland och utomlands. COMPANY tilldelades statspriset i design 2010.

COMPANY:s bidrag till Esbo sjukhus är Blomvasträd. Trädet har en stam av metall och grenar som bär upp ombréfärgade glasvaser i olika färger och storlekar. Trädet förändras hela tiden när vaser används i sjukrummen och sedan ställs tillbaka. Alla besökare kan ta del av konstverket av COMPANY: två vasträd finns vid gruppingångarna till de sju vårdavdelningarna och på hospiceavdelningen. Som bäst finns verket närvarande i alla sjukrum. Sammanlagt kommer sjukhuset att ha arton vasträd. De handblåsta vaserna tillverkas av Lasisirkus.

KIRSI KIVIVIRTA
Kirsi Kivivirta (f. 1959) skapar keramikkonst av små keramikfragment som tillsammans bildar organiska och sammanhållna reliefytor. Konstverken är harmoniska och genomtänkta med finslipade detaljer. Ofta innehåller hennes alster landskapselement eller förenklade associationer till figurativa motiv. Kirsi Kivivirta är en otroligt kunnig keramiker och skapare av många offentliga konstverk. Verk av henne finns bland annat i statens konstsamling. Industrikonstförbundet Ornamo utsåg henne till årets keramikkonstnär 2010. Hon har medverkat i ett flertal utställningar och workshopar både i Finland och utomlands.

På Esbo sjukhus har konstverken av Kirsi Kivivirta placerats längs en av de viktigaste ingångsvägarna i entréerna till parkeringshusen. Keramikrelieferna vid hissarna i källarplanet hälsar välkomna dem som kommer med bil till sjukhuset. Verken liknar pussel av vitglaserade keramikplattor. Uttrycket närmar sig det abstrakta, samtidigt som verken också innehåller figurativa element som associerar till vatten.

JAAKKO MATTILA
Jaakko Mattila (f. 1976) skapar sina verk med flera olika tekniker: olje-, alkyd- och akvarellmåleri, grafik, skulptur, collage och installationer. Även verkens dimensioner varierar från små till monumentala.

Mattila hävdar att hans verk varken föreställer något eller vill framföra ett särskilt budskap. Inte heller är de bundna till en viss tid eller plats. Återkommande former i hans verk är klot, kuber och spiraler som skapar illusioner av rum och rörelse. Bilderna öppnar för olika tolkningar, som brottstycken av mikro- eller makrokosmos. Mönstren på målningens yta verkar ömsom närma sig betraktaren, ömsom dra sig tillbaka. Mattila utnyttjar också tyngdkraften och låter färgen rinna ut till olika mönster som påminner om abstraherade landskap.

Jaakko Mattila har bildkonstnärsexamen (BA (hons) Fine Art) från The Surrey Institute of Art & Design University College i Storbritannien. Han har varit aktiv utomlands, bland annat i Japan och England. Hösten 2014 hade han en soloutställning i EMMA Areena.

Jaakko Mattilas bidrag finns på hospiceavdelningen på Esbo sjukhus. Det består av stora abstrakta akvareller vars färg- och formspråk är skirt, lätt och luftigt. Verken tar avstamp i Jaakko Mattilas tidigare visuella värld och har en metafysisk karaktär som lyfter fram symboliska dimensioner utanför den fysiska verkligheten.

RENJA LEINO
Det färgfyllda och hoppingivande videokonstverket Happy Hour av Renja Leino (f. 1958) anskaffades för väntsalen på sjukhuset poliklinik. I verket har hon filmat en fågelmatningsplats där fåglarna bjuds på en riklig vinterbuffé av frön och talg. Det är som ett virtuellt fönster mot den finländska naturen, ett nytt slags akvarium som skänker meditativ underhållning till dem som vistas i väntsalen. Människor har alltid matat fåglar för att de ska klara sig genom vintern, men det är också underhållande att följa med fåglarnas bestyr. I naturobservationerna koncentreras och fokuseras livet till här och nu.

Renja Leino är utbildad fotokonstnär från Konstfack i Stockholm. Verk av henne har visats på många solo- och samutställningar i Finland och i Storbritannien, Tyskland, Baltikum, Tjeckien, Ryssland, Centralamerika, Sverige, Grekland, Italien och Frankrike.

Utöver foto- och videokonstverk har Renja Leino skapat flera experimentella installationer för offentliga rum. Vid sidan av sitt konstnärsvärv arbetar Renja Leino som lektor i fotografi på Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola.

NIO RAUTIAINEN TOIKKA
Leena Nio (f. 1982), Taneli Rautiainen (f. 1983) och Jenni Toikka (f. 1983) bildar en grupp som tillsammans skapar rumsliga och funktionella eller/och motoriserade konstverk. De har tidigare använt överraskande och vardagliga material som metrev, reflexer och persienner. Kännetecknande för gruppens alster är att de är platsbundna, har ett minimalistiskt och avskalat formspråk och utnyttjar ljus som ett element i konstverket.

Bidraget av gruppen Nio Rautiainen Toikka finns på Esbo sjukhus i Stilla rummet som är beläget på byggnadens bottenplan i närheten av de övriga tjänsterna. Rummet används för små samlingar och enskildhet.

Konstverket består av långsmala glaslameller med varierande tjocklek och i olika nyanser. De har staplats ovanpå varandra så att kanterna är synliga och bildar en vägg. Den ojämna texturen både släpper igenom och reflekterar ljuset och skapar en organisk yta som glittrar och glimmar som vatten. Den gröna nyansen beror på glasets tjocklek: ju tjockare glas, desto grönare och mörkare är färgen. Upptill består verket av klart glas där gröntonen har neutraliserats. När betraktaren rör sig framför konstverket uppstår reflexioner som förändras hela tiden. De svaga horisontella ränderna balanserar intrycket och ger en harmonisk fixpunkt för blicken. Materialet i verket är överskottsbitar från ett glasföretag.

OONA TIKKAOJA
Oona Tikkaoja (f. 1976) kombinerar ofta fantasivärldar med vardagligt formspråk samt väljer effektfulla färger och oväntade material. Oona Tikkaoja är en konstnär som konstant söker nya medier för sitt konstnärskap. Hon är väl förtrogen med den traditionella skulpturkonsten men bryter gärna gränser och nydanar sig enligt situationen. Hennes alster kan beskrivas som lekfulla, positiva och innovativa. Det visuella uttrycket är rikt och överraskande.

Tikkaoja är utbildad bildkonstnär från Åbo ritskola 2000 och konstmagister från Lapplands universitet 2002. För närvarande studerar hon för doktorsexamen i konst vid Aalto-universitetet. Tikkaoja har skapat flera offentliga konstverk och presenterat verk på otaliga utställningar i Finland och utomlands.
Den geometriska skulpturen Helix av Oona Tikkaoja finns utomhus, mellan pylonerna som bär upp taket framför sjukhusentrén.

Verket är en fullkomligt regelbunden spiral som byggs upp av liksidiga aluminiumtrianglar. Det associerar till de exakta strukturer som finns överallt i naturen och påminner om bland annat dubbelspiralen hos DNA eller molekyler. På utsidan har verket mattvit lackering och på insidan glanslack i olika blå nyanser. Färgerna framhäver de geometriska formerna och anknyter till element i naturen, som vatten och luft. Spiralen och pylonerna kan också ses som en association till Eskulapstaven som är en symbol för läkekonsten.

Hela verket kan ses vid entrén men det är också synligt från sjukhuset. Det kan beskådas på nära håll från bron mellan Esbo sjukhus och Jorvs sjukhus. Triangeln som utgör den grundläggande formen i konstverket anknyter till brons stödkonstruktioner. Pylonerna skapar en harmonisk bakgrund för konstverket som i gengäld kompletterar pylonernas roll som en del av byggnaden.

HANNA VIHRIÄLÄ
Hanna Vihriälä (f. 1974) använder många olika slags oväntade material i sina verk och är väl förtrogen med olika dimensioner av skulpturer. Hon har skapat verk av bland annat sten, brons, aluminium och järn samt readymade-föremål som lösgodis och knappnålar. Många av hennes alster tilltalar flera sinnen och är funktionella och taktila. Hon har ofta också använt djurmotiv.
Hanna Vihriälä har studerat bildkonst på Limingo konstskola och Lapplands universitet. Hon har avlagt skulptörsexamen från Estlands Konstakademi 2000 och konstmagisterexamen från Bildkonstakademin 2003. Hon har skapat offentliga konstverk i Finland, Ungern, Norge och USA samt aktivt deltagit i utställningar i Finland och utomlands.

För de verk som Hanna Vihriälä skapat för Esbo sjukhus har hon hittat inspiration i den omgivande naturen och naturens växter. Hon har avbildat gåsört och ängssyra i verken, men förstorade till monumentala dimensioner. Bägge är tåliga örter som spridit sig till inlandet från sina ursprungliga växtplatser på strandhedar och klippor. Verken består av plastpärlor som trätts på stålvajrar så att de bildar en tredimensionell rasterbild av växterna. I de två verken finns sammanlagt cirka 350 000 plastpärlor i olika färger och storlekar.

Gåsört finns under taket i entréhallen. Den inger en lugn och harmonisk atmosfär för dem som väntar där. Verket har en cirkulär och ornamental struktur med ett motiv som går ut från mittpunkten, liksom en mandala. Ängssyra har en långsmal form som avspeglar dess omgivning i korridoren framför restaurangen.
Verken avtecknar sig när betraktaren ser på dem rakt underifrån, men de kan också ses ur olika vinklar från sidorna. Blommorna svävar i rummet och förändras när betraktaren rör sig och perspektivet ändras. På håll ser verken ut som färgmoln men närmare intill framträder växterna. Med den valda tekniken ville konstnären skapa platser där betraktaren stannar upp, observerar och tar in stunden.

De två växterna är konstnärens sätt att balansera upp sjukhusbyggnadens avskalade arkitektur. Placeringen i taket har möjliggjort stora dimensioner och riklig materialanvändning i rummet utan att det stör sjukhusets funktion.