Artworks from EMMA in the city | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Artworks from EMMA in the city

Olavi Valavuori, Spektri, 1972, h. 357 cm, w. 287 cm, Leppävaara swimming hall. Photo: Ari Karttunen / EMMA
Pekka Kauhanen, Art Policeman, 2006, bronze and steel, h. 450 cm. Pohjantie and Ahertajantie roundabout, Tapiola. Photo: Ari Karttunen / EMMA
Leena Luostarinen, Niilin valtiatar, 1996, oil on canvas, h. 250 cm, w. 180 cm, Sello library, music section. Photo: Ari Karttunen / EMMA
 Kain Tapper, Vaalea Kolmio, 1989, sculptured and painted birch, h. 168 cm, w. 189 cm, Espoo Cultural Centre. Photo: Ari Karttunen
EMMA – Espoo Museum of Modern Art Collection is the largest and oldest of EMMA’s collections, having been accumulated since the 1950s. The collection includes over 2,500 works. Originally the City of Espoo Art Collection, the collection became the EMMA Collection in 2002 with the founding of the Espoo Art Museum Foundation, which runs the museum opened to the public in 2006.

 

A considerable part of the works in the EMMA Collection are constantly on display in public spaces in Espoo, either in outdoor areas such as monuments or in the lobbies and corridors of schools, hospitals, nurseries, day centres and swimming pools, where the city’s residents have the opportunity to see them. 

Läs mera

Samlingen för Esbo moderna konstmuseum fick sin början på 1950-talet när Esbo kommun började anskaffa konstgrafik till skolorna inom ramen för det riksomfattande projektet Konst till skolorna. År 1963 blev Esbo en köping och samma år överfördes konstanskaffningarna från folkskolenämnden till hembygdsnämnden och i slutet av årtiondet till konst- och kulturnämnden.
Konstförvärven utvidgades på 1960-talet till att omfatta även målarkonst och skulptur. De första offentliga konstverken placerades ut i Esbo, i form av monumentala utomhusskulpturer och stora väggmålningar och textilier. Esbokonstnärerna var väl representerade i konstprojekten och konstförvärven till samlingarna där den stilistiska tyngdpunkten låg på konstruktivismen som var aktuell på 1960–1970-talen.
 
Ernst Mether-Borgström: Diamant, 1970-talet. 
Ernst Mether-Borgström: Diamant, 1970-talet., målat stål
 
I det allt mer internationella konstklimatet på 1980-talet fick färgsprakande målarkonst stort utrymme. Den moderna skulpturkonsten fick inslag av installations- och miljökonst. Samlingarna utökades tack vare procentanslaget som inräknades i Esbo stads byggprojekt under den ekonomiska högkonjunkturen, tills recessionen på 1990-talet ledde till en abrupt minskning i konstanskaffningarna.
 
Mot slutet av 1900-talet ökade fotokonstens betydelse och på 2000-talet har man även inkluderat videoinstallationer och mediekonst i anskaffningarna.
  
Jorma Puranen: Ur serien Fiktiv hemkomst: Utan titel, 1991, fotografi
 
Efter inrättandet av det kommunala Galleri Otso 1985 började man också köpa internationell, företrädesvis nordisk, konst till samlingen. Samlingen har byggts upp i över 60 år och den ger en representativ bild av den efterkrigstida modernismen i Finland, med inslag av internationella influenser.
 
 
Joan Miró: Série IV, 1952, akvatint och etsning