Konstverk från EMMA i stadsbilden | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Konstverk från EMMA i stadsbilden

Olavi Valavuori, Spektri, 1972, glasmosaik, h. 357 cm, b. 287 cm,  Alberga simhall. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Pekka Kauhanen, Konstpolis, 2006, brons och stål, h. 450 cm. Nordvägen och Flitarvägen rondell, Hagalund. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Leena Luostarinen, Niilin valtiatar, 1996, olja på duk, h. 250 cm, b. 180 cm, Sellobiblioteket. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Kain Tapper, Vaalea Kolmio, 1989, skulpterad, målad björk, h. 168 cm, b. 189 cm, Esbo kulturcentrum. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Den största och äldsta av samlingarna, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum, påbörjades redan på 1950-talet. Numera finns det över 2 500 verk i det som ursprungligen var Esbo stads konstsamling. År 2002 omvandlades denna till EMMAs samling genom inrättandet av Esbo Konstmuseistiftelse som skulle se till bildkonstverksamheten i staden och utöka samlingarna. Stiftelsen förvaltar konstmuseet som öppnades för allmänheten 2006.
 

En betydande del av verken i EMMAs samling visas konstant för allmänheten i Esbo, som offentliga monument utomhus eller i foajéer och korridorer i skolor, sjukhus, barndaghem, servicehus, simhallar med mera.

Läs mera

Samlingen för Esbo moderna konstmuseum fick sin början på 1950-talet när Esbo kommun började anskaffa konstgrafik till skolorna inom ramen för det riksomfattande projektet Konst till skolorna. År 1963 blev Esbo en köping och samma år överfördes konstanskaffningarna från folkskolenämnden till hembygdsnämnden och i slutet av årtiondet till konst- och kulturnämnden.
Konstförvärven utvidgades på 1960-talet till att omfatta även målarkonst och skulptur. De första offentliga konstverken placerades ut i Esbo, i form av monumentala utomhusskulpturer och stora väggmålningar och textilier. Esbokonstnärerna var väl representerade i konstprojekten och konstförvärven till samlingarna där den stilistiska tyngdpunkten låg på konstruktivismen som var aktuell på 1960–1970-talen.
 
Ernst Mether-Borgström: Diamant, 1970-talet. 
Ernst Mether-Borgström: Diamant, 1970-talet., målat stål
 
I det allt mer internationella konstklimatet på 1980-talet fick färgsprakande målarkonst stort utrymme. Den moderna skulpturkonsten fick inslag av installations- och miljökonst. Samlingarna utökades tack vare procentanslaget som inräknades i Esbo stads byggprojekt under den ekonomiska högkonjunkturen, tills recessionen på 1990-talet ledde till en abrupt minskning i konstanskaffningarna.
 
Mot slutet av 1900-talet ökade fotokonstens betydelse och på 2000-talet har man även inkluderat videoinstallationer och mediekonst i anskaffningarna.
  
Jorma Puranen: Ur serien Fiktiv hemkomst: Utan titel, 1991, fotografi
 
Efter inrättandet av det kommunala Galleri Otso 1985 började man också köpa internationell, företrädesvis nordisk, konst till samlingen. Samlingen har byggts upp i över 60 år och den ger en representativ bild av den efterkrigstida modernismen i Finland, med inslag av internationella influenser.
 
 
Joan Miró: Série IV, 1952, akvatint och etsning