Skapande tecknande omgiven av konst | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Skapande tecknande omgiven av konst

Skapande tecknande omgiven av konst

Bekanta dig med världen som tar form när du tecknar och sätt dig in i teckningens grundelement i en avspänd atmosfär i EMMAs utställningssalar. Lämpar sig för både nybörjare och längre hunna tecknare!

Deltagande och teckningsmaterial ingår i priset för inträdesbiljetten till museet. Förhandsanmälan behövs ej. Som handledare verkar bildkonstlärare Tero Hytönen. Handledningen ges på finska.
 

Programmet våren 2018:

Lö 6.1. kl. 13–14.30
Lö 17.2. kl. 13–14.30
Lö 10.3. kl. 13–14.30
Lö 14.4. kl. 13–14.30
Lö 12.5. kl. 13–14.30
 

Foto: Ari Karttunen / EMMA