EMMA ja Suomen taitoluisteluliitto yhteistyöhön: Rut Brykin taidetta Finlandia Trophy -kilpailuun | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA ja Suomen taitoluisteluliitto yhteistyöhön: Rut Brykin taidetta Finlandia Trophy -kilpailuun

28.09.2016
 
 
EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Suomen taitoluisteluliitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen.
 
Rut Brykin 100-vuotisjuhlavuoteen sijoittuva yhteistyö tuo Rut Brykin rakastettua keramiikkataidetta näyttävästi esille kansainväliseen Finlandia Trophy -taitoluistelukilpailuun, joka luistellaan 6.-9.10.2016 Espoo Metro Areenalla.
 
Esille nousee Brykin kahdeksasta teoksesta muodostuva näyttävä teoskokonaisuus, joka ripustetaan kilpailun kiss & cry -tilaan, jossa kilpailijat odottavat pisteitään kilpailusuoritusten jälkeen. Teoskokonaisuuden kuratoinnista on vastannut EMMAn kokoelmaintendentti Henna Paunu.
 
”Valittujen Brykin teosten värimaailma on raikas ja energinen. Niiden hallitseva kuviointi taas on taidokasta ja hallittua. Tämä esillepano kunnioittaa osaltaan käynnissä olevaa Brykin ja Wirkkalan 100-vuotisjuhlaa. Kaikki kokonaisuuteen kuuluvat teokset ovat osa EMMAan talletettua Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmaa”, kertoo Paunu.
 
Sopimuksella on tarkoitus pohjustaa EMMAn ja Suomen taitoluisteluliiton yhteistyötä myös tuleville vuosille.
 
”Tämä on hieno avaus taiteen ja urheilun väliselle uudenlaiselle yhteistyölle, joka on luonteva nähdä kehittyvänä jatkumona. Löysimme sisällölliset yhtymäkohdat ja yhteiset intressit nopeasti. Tarjoamme taiteen kokemuksellisuutta vaativille kansainvälisille yleisöille rakentaen samalla arvokasta Suomi-kuvaa”, kertoo EMMAn markkinointi- ja viestintäpäällikkö Esa Takala.
 
Suomen taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo iloitsee yhteistyöstä ja kertoo: ”Suuren yleisön edessä kulttuuri ja urheilu asetetaan yleensä vastakkain. Tämän vuoksi olenkin todella iloinen että saamme sulavasti yhdistettyä nämä kaksi taiteenlajia. Sillä sen lisäksi että taitoluistelu on huippu-urheilua, on se mitä suuremmissa määrin myös taidetta.”
 
 
 
Finlandia Trophy, 6.-9.10.2016, Espoo Metro Areena
 
Lehdistön akkreditoituminen kilpailuun:
29.9. mennessä oheisen linkin kautta. Lisätietoja http://www.finlandiatrophy.com/fi/Media.html
 
Salasana: emmamuseum
 
Lisätietoa:

Esa Takala, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, EMMA
esa.takala@emma.museum  p. +358 43 825 0021
 
Henna Paunu, kokoelmaintendentti, EMMA
henna.paunu@emma.museum p. +358 43 824 6354
 
Outi Wuorenheimo, toiminnanjohtaja, Suomen Taitoluisteluliitto
Outi.wuorenheimo@stll.fi p. +358 40 940 2315
 
 
 
EMMA - Espoon modernin taiteen museo on yksi Suomen merkittävimmistä taidemuseoista. EMMAn näyttelytilat on jaettu Saastamoisen säätiön taidekokoelman sekä vaihtuvien näyttelyiden kesken. EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa Näyttelykeskus WeeGeellä.
 
 
Vuonna 2003 perustetun Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön tehtävä on ylläpitää taiteilijapariskunnan kokoelmaa ja edistää tutkimusta sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Säätiön tavoite pysyvästä näyttelytilasta toteutuu vuoden 2017 aikana, kun kokoelma sijoitetaan WeeGeelle. Espoon kaupunki, EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiö solmivat viime vuoden lopussa sopimuksen säätiön kokoelman sijoittamisesta pysyvästi esille Näyttelykeskus WeeGeen tiloihin ja osaksi EMMAa. Sopimuksen tavoitteena on turvata kansallisesti arvokkaan kokoelman säilytys, ylläpito ja huolto sekä tuoda teokset yleisön nähtäväksi. Uusi näyttelytila ja kokoelman esillepano vahvistavat merkittävästi EMMAn design-profiilia. Kansainvälisesti kiinnostava kokoelma laajentaa EMMAn mahdollisuuksia tarjota yleisölle entistä monipuolisempia sisältöjä. Kokoelman esille saattaminen nähdään mahdollisuutena kasvattaa koko WeeGee-talon vetovoimaa. Tilasta halutaan tehdä kansainvälinen tapahtumakeskus, joka esittelee myös ajankohtaista muotoilua laajemmin.
 
 
Suomen Taitoluisteluliiton tehtävänä on edistää taitoluistelua sekä toimia taitoluisteluseurojen keskusjärjestönä. Yhdessä jäsenseurojensa kanssa Taitoluisteluliitto luo edellytykset monipuoliselle harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Liiton visio on” Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla”.
 
 
 
Kansainvälinen Finlandia Trophy Espoo -taitoluistelukilpailu järjestetään 6.−9.10.2016 jo 21. kerran. Espoon kaupungin kanssa kilpailua on järjestetty yhteistyössä jo viisi vuotta. Jokasyksyinen Trophy on yksi Kansainvälisen luisteluliiton nimeämistä Challenger Series -sarjan kilpailuista, johon osallistuu vuosittain maailman kirkkaimpiin tähtiin kuuluvia luistelijoita. Suomen Taitoluisteluliiton isännöimässä Trophyssa on ainoana maailmassa mukana kaikki taitoluistelun lajit.