UTSTÄLLNING OM VIDEOKONSTENS PIONJÄRER ÖPPNAR PÅ EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

UTSTÄLLNING OM VIDEOKONSTENS PIONJÄRER ÖPPNAR PÅ EMMA

14.06.2016

TURPPI-GRUPPEN / TURPPI LEKAR 82–83 / 15.6–4.9 2016

EMMA – Esbo moderna konstmuseum presenterar Finlands första performancevideo som en del av Turppi-gruppens utställning som öppnar den 15 juni. I video- och performancekonstens pionjärers, Turppi-gruppens utställning Turppi Lekar 82–83, ingår konstgruppens videor, fotodokument, jordkonst och skriftliga dokumentmaterial från 1982–83. Utställningen visas i EMMAs utställningslokal Areena till den 4 september 2016.

Utställningen utgör en del av de tidiga fenomenen inom finsk nutidskonst inom EMMAs utställningsverksamhet. Turppi-gruppen var intresserad av ritualer och rituella rum. Dess verksamhet banade väg åt finsk nutidskonst. Gruppen sammanförde det som kännetecknar nutidskonstens olika genrer och skapade miljökonstverk, installationer, performance och videokonst.

Turppi-gruppen grundades i Lehtimäki 1982 på symposiet Experimental Environmental III där en grupp nordiska konstnärer samlades för att skapa miljökonstverk. Symposiet var det första evenemanget om experimentell miljökonst i Finland. Turppi-gruppen grundades av Marikki Hakola (född 1960), Lea Kantonen (född 1956) och Jarmo Vellonen (född 1958) som studerade på Finlands konstakademis skola samt teaterkritikern Pekka Kantonen (född 1955).

Gruppen var intresserad av miljön i naturen, människans relation till naturens materialitet och människans kroppsliga upplevelsesfär. Under symposiet i Lehtimäki skapade Turppi-gruppen flera jordkonstverk varav EMMA presenterar miljöperformancevideon Earth Contacts (1982, 30 min.) som föddes vid grustaget i Lehtimäki och fotodokumentation av miljökonstverken Viloplats och Myrdrottningen. I Lehtimäki använde gruppen videokamera för första gången: videon Earth Contacts är Finlands första performancevideo. EMMA har medverkat vid digitalisering och restaurering av verken som visas i utställningen.

Lea Kantonen och Marikki Hakola var båda intresserade av dans, rörelsespråk och kontaktimprovisation, så innan de grundade Turppi-gruppen gjorde de installationen och performancekonsten Mellanrum till vårutställningen för konstakademiens skola i Ateneum 1982. Av den finns fotodokument i EMMAs utställning. Verket skapades genom att de målade med kroppen och händerna i ett svartvittrandigt mörklagt rum, som belystes med UV-ljus. Samtidigt visades Jarmo Vellonens installation av sand, vatten och sten i Ateneums källare. Det var startskottet för det geografiska konstverket Viloplats i Lehtimäki. På EMMAs utställning visas replikan Viloplats II.

En annan video som visas på EMMA heter Deadline (1983, 17 min.) och filmades i kasernen på Skatudden som var arbetslokal för målarstudenterna på konstakademin. Verket som begrundade de två olika världsbilderna förnybar natur och den urbana tillväxtens ideologi filmades på kasernens gamla avrättningsgård och installationen Kasvihuone i inomhuslokalerna. Vid det här laget anslöt sig Martti Kukkonen (född 1958) till gruppen och han framträder på avrättningsgården i videon.

Turppi-gruppens korta men produktiva verksamhet präglas av en djupdykning i människans jag, etik, samhällsansvar och kroppslighet. Gruppen splittrades när medlemmarna valde andra inriktningar efter avslutade studier. Turppi-gruppens konstnärliga arbete uppvisar fortfarande ”innehållsliga, filosofiska och estetiska utgångspunkter” som föddes och utvecklades medan gruppen var aktiv. (Pekka Kantonen och Marikki Hakola, Turppi Lekar 82–83, utställningsbroschyr, EMMA, 2016). Bilderna på utställningen har tryckts av Sakari Viika.

Bildmaterial: http://bit.ly/Turppi_Group
lösenord: emmamuseum

Länkar:
http://www.emma.museum/turppiryhma
http://www.kroma.fi/productions/turppi/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/26/turppi-ryhman-taidegalleriana-ol...
https://www.facebook.com/TurppiGroup/

Ytterligare information:

Päivi Talasmaa, utställningsintendent, EMMA
paivi.talasmaa@emma.museum, +358 50 511 4206

Marikki Hakola, mediekonstnär, Kroma
marikki@kroma.fi, +358 (0)40 546 4165

Pekka Kantonen, bildkonstnär
pekka.kantonen@uniarts.fi, +358 (0)40 562 0751