Camilla Vuorenmaas utställning Havet skiljer oss åt öppnas på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Camilla Vuorenmaas utställning Havet skiljer oss åt öppnas på EMMA

09.02.2016

 

 
EMMA - Esbo moderna konstmuseum öppnar Camilla Vuorenmaas Havet skiljer oss åt utställningen den 10 Februari 2016. Utställningen är den andra utställningen av EMMAs två utställningar som öppnas på våren 2016. År 2016 är EMMAs 10 år jubilemsåret.
 
Finlands konstakademis prisutställning, den andra i sitt slag, öppnas på EMMA 10 februari 2016. Priset tilldelades våren 2015 Camilla Vuorenmaa (1979) som i sina konstverk kombinerar måleri och gravyr på trä. Hennes unika och grovhuggna handlag skapar ett på en gång sensitivt och kraftigt uttryck. Det bärande temat för utställningen Havet skiljer oss åt är individens och kollektivets överlevnad i olika fysiska och sociala miljöer.
 
Finlands konstakademi delar vartannat år ut sitt pris till en bildkonstnär som är konstnärligt aktiv och har rönt internationellt intresse. Priset tilldelades första gången 2013 till Tuomas A. Laitinen. EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Finlands konstakademi står med gemensamma krafter bakom priskonceptet som även inbegriper en utställningspublikation producerad och redigerad av EMMA samt en soloutställning på EMMA.
Camilla Vuorenmaa tog examen från Bildkonstakademins avdelning för måleri 2005. Hon har använt trä som material i sina konstverk sedan 2010. Vuorenmaa har blivit känd som en ung konstnär som på olika sätt utmanar måleriets fysiska och konventionella gränser. Hon använder stämjärn och hammare för att skapa sina verk, som är kombinationer av måleri, snideri och teckning. Freskerna ger hennes utställningar ett inslag av rumslighet, flyktighet och spontanitet.     
 
Vuorenmaa skildrar gärna människan och mänskligheten och hittar inspiration i tidskrifter, böcker och genom att fotografera. Under skapelseprocessen av verken för utställningen på EMMA upplevde hon det även mer angeläget än tidigare att observera dem hon avbildade i autentiska situationer och miljöer. Utställningens röda tråd hittade hon under en residensvistelse på Island hösten 2015. Då fick hon följa med ett isländskt fiskefartyg och observera fiskarnas arbete till havs och inför de yttersta frågorna. Möjligheten att fotografera en brottningsklubbs träningslokal i Helsingfors spelade också en stor roll för verkens tillblivelse. Fotografierna tillförde verken en känsla av språng och rörelse.

Camilla Vuorenmaa / Havet skiljer oss åt / 10.2–17.4.2016
 
 
lösenord: emmamuseum
 
Tilläggsuppgifter:
Tiina Penttilä, amanuens, EMMA,
tiina.penttila@emma.museum tfn 046 877 2420
Pilvi Kalhama, museidirektör, EMMA,
pilvi.kalhama@emma.museum tfn 040 533 4070
 
EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. I EMMA:s utställningssalar visas Saastamoinenstiftelsens konstsamling och tillfälliga utställningar. Samlingarna och utställningarna är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMA finns i Utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo.