Anvisningar för museibesök | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Anvisningar för museibesök

Bästa museibesökare

Vi hoppas att ert besök på EMMA ska bli angenämt och givande. Vi ber er vänligen observera följande:

Ytterkläder, stora väskor och paraplyer lämnas på särskilt markerade platser för att fukt och smuts inte ska komma in i utställningslokalerna.

Rör er lugnt i museet och ta hänsyn till andra besökare.

Medhavd mat får inte ätas i utställningslokalen.

Konstverken får inte vidröras. Undvik också att luta mot väggarna.

Om någonting trots allt händer med ett konstverk, meddela genast utställningsövervakaren. Försök inte reparera eller resa upp verket själv!

Om ni har barn i ert sällskap, ber vi er ta upp de här frågorna med barnen och ge dem råd och handledning. Det är alltid den vuxna som har ansvar för barnen.

EMMAs personal hjälper och ger råd i alla frågor som gäller museet.

VÄLKOMMEN TILL EMMA!

Upplysningar må-fr kl. 9-16:
EMMAs museipedagogik, tfn (09) 8163 0493