EMMAs nya samlingsutställning är klar | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAs nya samlingsutställning är klar

17.11.2015
 

Omläggningen av samlingsutställningen på EMMA – Esbo moderna konstmuseum är nu klar. Utställningen byggdes upp i tre delar. Nu när även den sista delen är klar öppnas den kompletta utställningen för publiken den 18 november 2015. Arbetet med att lägga om utställningen är museets största projekt sedan öppningen.

 
Utställningen som kallats Beröring visar upp 150 konstverk ur Saastamoinenstiftelsens kollektion, från målningar till mediekonst och från skulpturer till installationer. Utställningens mänsklighetstema kompletteras med verk av bland annat Sasha Huber, Stina Saaristo och Henry-Wuorila-Stenberg och ett beställningsverk som Markus Kåhre skapat enkom för EMMA.


Den tredje delen av Beröring, med rubriken ”Människa och makt”, kretsar kring tanken om människan som en aktör i sociala sammanhang, maktstrukturer och ekosystem. Teman som framhålls är maktförhållanden och maktmekanismer men även värderingar, moralbegrepp och föreställningar, vilka definierar individens liv i förhållande till andra människor och levande varelser. Det handlar om hur makt omger oss från alla håll. Vem brukar makt och på vilket sätt? Kurator för utställningens tredje del är Henna Paunu som är intendent för samlingarna.


I samband med öppning av utställningen ges också ut en publikation som belyser hela utställningen ur olika perspektiv. Allmänheten har under projektet haft möjlighet att på EMMAs webbplats ta del av bloggen The Change om utställningens tillblivelse. Museets medarbetare har i sina inlägg berättat om sitt arbete och de olika processerna bakom utställningen. Samma mångfald av röster och perspektiv går igen i utställningspublikationen. En av rösterna tillhör Roosa, 5 år, som bidrog till sagoteringsberättelsen och deltog i valet av konstverk.

 
Utställningens tredje del innehåller verk av Eino Ahonen, Kari Cavén, Ina Colliander, Erno Enkenberg, Petri Eskelinen, Radoslaw Gryta, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Kaisaleena Halinen, Tiina Heiska, Sasha Huber, Martti Jämsä, Kaarina Kaikkonen, Ismo Kajander, Anne Koskinen, Markus Kåhre, Pe Lang & Marianthi Papalexandri-Alexandri, Maija Luutonen, Jarmo Mäkilä, Jaakko Niemelä, Inka Nieminen, Nelli Palomäki, Matti Saanio, Stiina Saaristo, Minna Suoniemi och Henry Wuorila-Stenberg.

 
Mera information om utställningen finns på EMMAs webbplats.
Arbetet med att förnya utställningen har följts upp i EMMAs blogg The Change (på finska) där EMMAs medarbetare berättar om arbetet ur sitt eget expertperspektiv. 
Utställningen Beröring finns med i tidskriften EMMA (s. 12–19): 
Pressbilder om Beröring finns i EMMAs bildbank: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Kosketus-Saastamoisen...
lösenord: emmamuseum

 
Ytterligare information:

Henna Paunu, indentent, samlingar, EMMA
henna.paunu@emma.museum, tfn 043 824 6354
Pilvi Kalhama, museidirektör, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum, tfn 040 533 4070