Kuraattorin ajatuksia meneillään olevasta työvaiheesta | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Kuraattorin ajatuksia meneillään olevasta työvaiheesta
Vallasta otetta
 
Kun tulin mukaan Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn uudistukseen, työ oli jo käynnissä ja keskeiset suuntaviivat luotu. Sain silti mahdollisuuden määritellä osioni alateeman. Kosketus-näyttely kokonaisuudessaan käsittelee ihmisyyttä ja ihmisenä olemista muodostuen kolmesta osiosta. Marraskuussa avautuva, kuratoimani osio on nimeltään Ihminen ja valta. Se täydentää aikaisempia kokonaisuuksia Ihminen, tila ja kohtaaminen sekä Ihminen, identiteetti ja keho. Kolmas osio tuo esiin taiteen kautta valtamekanismeja, -suhteita ja vallan muotoja.

Älä rakastu valtaan
 
Valta-sanaan liittyy useimmiten kielteisiä mielikuvia ja siihen liittyvät toiminnot ovat usein joko ylikorostettuja tai kätkettyjä. Suhde valtaan on harvoin mutkaton. Erityisesti vallan piilossa olevat ja jopa ristiriitaiset merkitykset tuntuivat kiinnostavilta. Aina ei ole selvää kuka käyttää valtaa ja miten. Mietin oman äitini tai anoppini, naiselta naiselle annettuja, hyvää tarkoittavia ohjeita siitä, miten valtaa käytetään parisuhteessa. Tai tilannetta uuteen työpaikkaan tullessa, jossa kestää jonkin aikaa, ennen kuin ymmärtää vallan käytön lukuisia kätkettyjä olomuotoja. Valtateema on ajankohtainen nykytaiteessa ja yhteiskuntatutkimuksessa. Lähdin perehtymään kokoelman teoksiin ja mietin vallan mekanismeja. Ranskalaisen filosofin ja historioitsijan Michel Foucaultin näkemys vallasta on kiehtova, hän myös varoitti rakastumasta valtaan. Valta on vain väline ihmisten välillä.
 
Valtaa on kaikkialla ja kaikilla vai onko?

Foucaultin mukaan valta ilmenee aina ihmissuhteissa. Tekomme kytkeytyvät aina jollain lailla toisiin, eli vallankäyttöä on tavallaan kaikkialla. Valtasuhteet ovat kaksisuuntaisia ja sisältävät mahdollisuuden vastarintaan. Valta ja vapaus eivät ole toisiansa poissulkevia, vaikka ääritilanteissa vastarinnan mahdollisuus on lähes olematon. Vallan ja ylivoiman yhdistyessä ilmenee väkivaltaa, fyysistä tai henkistä. Jos valta on aina osa ihmissuhteita, entä ihmisen suhde ympäristöön ja eläimiin? Voitonmerkkejä keräilevä metsästäjä on vain pisara hyväksikäytön meressä.

Halu ja valta
 
Valtaa käsitellessä puhutaan usein tahtomisesta, erilaisista pyrkimyksistä ja haluista. Näyttelyyn tulevassa Ismo Kajanderin valokuvateoksessa on kuvattu alaston, sidottu naisen keskivartalo. Kuvaa voi tulkita monin vastakkaisin tavoin.  Onko kyseessä vapauden riisto, asuste tai koru, joku voi haluta olla sidottu. Uhrin tai alistetun määrittely ei aina ole yksinkertaista. Matti Saanion valokuvateoksessa Sidottu lintu vastaavaan mahdollisuutta ei ole. Valta on vain ihmisellä - ja vallankäyttäjän vastuu.


Ihminen ja valta -osio Kosketus-kokoelmanäyttelystä avautuu EMMAssa 18.11.

 

Henna Paunu 
Kokoelmaintendentti 

Kuva: 
Ari Karttunen