Konstnärskollektivet Nabb+Teeri | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Konstnärskollektivet Nabb+Teeri

27.01.2015 till 15.03.2015
Ung konstnär 2014, konstnärsparet Janne Nabb (f. 1984) och Maria Teeri (f. 1985), har bjudits in till utställningslokalen Areenan i EMMA för att tillsammans med publiken bygga upp en interaktiv konstprocess. mesh/mɛʃ/ är ett totalkonstverk som byggs upp och nedmonteras under utställningens lopp. Verket visas i utställningssalen Areena.
 
mesh/mɛʃ/ inleds på vernissagen. Med början från ett tomt rum avancerar verket mot den öppna föreläsning som ska hållas i slutet av utställningen. Av möbler och museiutrustning som grävts fram ur EMMAs lagerskrymslen och av nomadiska byggklossar som konstnärer haft med sig uppstår provisoriska konstellationer och kompositioner som sätts ihop och plockas isär efter behov.
 
Föremålen skapar mötesplatser som styrs av slumpen eller tillfälliga behov och som efterhand ändrar form. Arbetsgruppen Nabb+Teeri arbetar intensivt i Areenasalen, praktiskt taget dagligen. Deras arbete resulterar i kartor och diagram på väggarna. Ett av dem lånar sin form från ett nätverksdiagram. Ett nätverksdiagram är en grafisk framställning, ett sätt att granska uppgifter, beroendeförhållanden och den kritiska stigen (critical path) i ett projekt.
 
Utställningens namn mesh/mɛʃ/ refererar till en komplex serie händelser där idéer, situationer, människor och föremål är intrasslade eller invävda i varandra. Namnet kan också syfta på de formationer som noderna och maskorna i ett nät bildar och på tomrummen mellan maskorna. Utställningen är också länkad till en webbsida: http://whatamesh.info/.
 
Konstnärskollektivet Nabb+Teeri
Janne Nabb (f. 1984 i Kannus) och Maria Teeri (f. 1985 i Uleåborg) har arbetat tillsammans allt sedan 2008. Ett ledmotiv hos konstnärerna är hur ”vi” är mer än ”jag”. Att arbeta som ett par är dock inget självändamål för dem, snarare ett tidsenligt, praktiskt och berikande arbetssätt.
 
År 2014 valdes de till Årets unga konstnärer. Nabb och Teeri arbetar med förändringsprocesser som är intimt förknippade med materialitet, såsom användning, slitage, förbrukning och förstöring. De har studerat bildkonst tillsammans i Limingo, Kankaanpää och Helsingfors. De bor och arbetar i Övermark, Österbotten.
 
Konstnärerna Janne Nabb och Maria Teeri har bjudit in även tonsättaren Timo Tuhkanen i processen. Han gör ett soundtrack för utställningen av det ljudmaterial som uppstår i EMMAs lokaler. Timo Tuhkanen (f. 1983 i Muscat, Oman) är tonsättare, poet, förläggare och bildkonstnär. Han har studerat tonsättning, improvisation och dirigering i Brunel University i London, därifrån han utexaminerades 2009. Tuhkanen bor och arbetar i Helsingfors.

 

Areena
EMMA:s nya utställningslokal Areena är tänkt som ett permanent rum för visning av experimentell, lokalbunden, tvärkonstnärlig och processbetonad konst samt för olika samarbetsprojekt och interventioner. I Areena har EMMA möjlighet att bredda sitt samarbete med aktiva finländska och internationella konstnärer, såväl unga som etablerade förmågor, samt med stiftelser och andra organisationer.