Helena Hietanen: Fiberoptikinstallation på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Helena Hietanen: Fiberoptikinstallation på EMMA

28.04.2009

Pressmeddelande 28.4.2009

 

Det svenska Nobelmuseet har donerat skulptören Helena Hietanens verk, ljusväggarna Network, till EMMA. Nobelstiftelsen uppdrog år 2000 åt Hietanen att genomföra stora vägginstallationer vid ingången till museet jubileumsutställning (the Centennial Exhibition of the Nobel Prize). Ljusväggarna är fortfarande utställda på Nobelmuseet i Stockholm, och en enskild monterbar vägg visades på olika utställningar runtom i världen åren 2001–2004. Ljusväggen Network som ställs ut på EMMA har varit med på utställningar i bl.a. Tokyo, Kuala Lumpur, Florens, New York, London, Singapore och Abu Dhabi.
I Network har Hietanen använt material som är utmärkande för hennes konst och skapat ett skulpturalt verk av fiberoptiska trådar som täcker en hel vägg. Verkets rörliga ljuspunkter fungerar samtidigt som rumsavdelare.  Ljusväggen är uppbyggd av lager av olika material med varierande genomskinlighet där ljuset rör sig över ytan som långsamt fladdrande skuggor. Verket är genomfört med hjälp av en tekniskt avancerad vävmetod där ljusfibern är inslaget i en ränning av stål.
Ljusväggen Network blir en del av samlingarna i EMMA-Moderna konstmuseet i Esbo och kommer att finnas i konstmuseets ingångshall på andra våningen.

Uppgifter om verket:
Helena Hietanen
Ljusväggen Network
2001
Installation: optisk fiber och stålränning, stålnät, aluminiumkonstruktion, ljusprojektorer 3 x 6 m.
Konstvävnad: Sirkka Paikkari/LoomsterStudio
Arkitekt: Mikko Summanen
Uppbyggnad på EMMA: Pontus Jönsson

Upplysningar: amanuens Liisa Smeds tfn (09) 8165 7514

Pressbilder: www.emma.museum/info