Finskt perspektiv på nutida målarkonst i EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Finskt perspektiv på nutida målarkonst i EMMA

24.09.2013

 

Utställningen Ett annat rum / Sex perspektiv på nutida målarkonst som idag öppnas i EMMA celebrerar Målarförbundets 85-årsjubileum. Utställningen har arrangerats av Målarförbundet i samarbete med EMMA. Konstnärer på utställningen är Petra Innanen, Olli-Pekka Merimaa, Miika Nyyssönen, Pirkko Rantatorikka, Satu Rautiainen och Anssi Törrönen.

I år förnyas konceptet för Målarförbundets jubileumsutställning som arrangeras vart femte år. Traditionellt har kuratorsuppdraget skötts av förbundets utställningskommitté eller en kritiker. Till kuratorer utsågs i år konstnärsparet Aarne och Arja Jämsä från Orivesi, vardera med en gedigen karriär som konstnär och bildkonstlärare bakom sig.
Enligt paret Jämsä innebär kuratering mer än att enbart välja ut konstverk eller konstnärer. De har gett konstnärerna i uppdrag att skapa nya verk för utställningen och de håller kontakt med konstnärerna under hela arbetsprocessen.
 
Ordföranden för Målarförbundet, konstmålare Maaria Märkälä konstaterar: "Verken skapades i kommunikationen mellan kuratorerna och konstnärerna. Processen grundade sig dock inte på handledning utan på stödjande av konstnärens egen kreativitet."
I sina urvalskriterier betonade kuratorerna bland annat intuitionens betydelse för konstskapandet och konstupplevelsen. De hävdar att risktagning och osäkerhet är faktorer som varken konstnären eller den som upplever konst kan undvika. Konstnären tar en risk genom att ställa ut sitt verk att upplevas, och betraktaren utsätter sig för påverkan av konstverket.
"Utställningens tema, det andra rummet, ingår i målningarna. Det andra rummet är den spänning som komplementfärger ger upphov till. En handrörelse, och en färg möter en annan. Det andra rummet är en punkt som nås av ljuset, men också en punkt som belyser", konstaterar Aarne och Arja Jämsä.
 
Målarförbundet är en riksomfattande intresseorganisation för professionella bildkonstnärer. Förbundet grundades år 1929 och har ca 1 300 medlemmar. Utöver intressebevakning för bildkonstnärer fokuserar förbundet på att stärka målarkonstens ställning i Finland. Ett annat rum / sex perspektiv på nutida målarkonst visas i EMMA 25.9.13-12.1.14. Målarförbundet publicerar också en bok om utställningen.
 
UTSTÄLLNINGSPROGRAM
Onsdagen den 2.10 kl. 18 kuratorsrunda på utställningen med Aarne ja Arja Jämsä. Guidade rundvandringar med multikonstnär Leila Halkeama söndagen den 6.10 kl. 14, lördagen den 9.11 kl. 12 och söndagen den 15.12 kl. 14. 
 
Konstnärerna
 
Petra Innanen
Petra Innanen, född i Villmanstrand 1970, blev klar med sina studier på Bildkonstakademin i Helsingfors 1992. I sin konst förenar hon måleri med animation, performativ konst och dans. Hon lanserade burlesken i Finland på 2000-talet och har i allt högre grad anknutit performativ konst till målningarnas teman såsom på den aktuella utställningen på EMMA. Hon har hållit utställningar och deltagit i filmfestivaler samt i gemensamma utställningar i Finland och utomlands. Innanen bor och är verksam i Helsingfors.
 
Olli-Pekka Merimaa
Bildkonstnär Olli-Pekka Merimaa (f. 1967) är från Björneborg, men bor numera i Hyvinge. Han slutförde studierna vid Imatran taideoppilaitos 1993. Merimaa, som arbetat på residens i Maastricht, Akureyry, Oaxaca och Berlin på 1990-talet och i början av 2000-talet, har även arbetat i vårdbranschen vid sidan av konstnärskarriären. För närvarande studerar han till närvårdare. Konstverk av Merimaa finns i finländska museers samt offentliga och privata stiftelser samlingar.
 
Miika Nyyssönen
Miika Nyyssönen (f.1965 i S:t Michel) är verksam i Helsingfors. Han blev klar med sina studier på Bildkonstakademin 1993. Han har deltagit i flera gemensamma utställningar i Finland och utomlands samt hållit flera egna utställningar. Vid sidan av måleriet har Miika Nyyssönen gjort installationer, video- och ljudverk samt skulpturer. Nyyssönen har skapat flera offentliga konstverk i huvudstadsregionen, och han ingår i konstnärsgruppen som deltar i konstprojektet i anslutning till Västmetron.
 
Pirkko Rantatorikka
Pirkko Rantatorikka (f. 1956) är från Övertorneå. I dag är hon verksam i Helsingfors. Hon utexaminerades från Finlands konstakademis skola 1982. Rantatorikka har haft flera utställningar på finländska och utländska gallerier och museer, och sedan början av 1980-talet har hon deltagit i gemensamma utställningar runt om i Finland och i internationella utställningar i Danmark, Frankrike och Tyskland. Flera museer har konstverk av henne i sina samlingar.
 
Satu Rautiainen
Satu Rautiainen (f. 1982) blev klar med sina studier på Bildkonstakademin 2008. Hon har hållit utställningar på gallerier sedan 2001 och deltagit i utställningar i Tyskland, Danmark, Sverige och Finland. Konstverk av Rautiainen finns i både offentliga och privata samlingar. Vid sidan av sitt eget konstnärliga arbete deltar hon bland annat i verksamheten kring Galleri Huuto som drivs av konstnärer samt i performance- och installationsgruppen ”Unikuvia-projekti” som består av fem finländska konstnärer. Rautiainen bor och är verksam i Helsingfors. Hon har en blogg som fokuserar på hennes måleri på adressen www.saturautiainen.blogspot.fi.
 
Anssi Törrönen
Anssi Törrönen (f. 1970, Joensuu) bor och arbetar i Helsingfors. Han blev klar med sina studier på Bildkonstakademin 1996 och Fria Konstskolan 1992. Han har hållit flera egna utställningar och deltagit i gemensamma utställningar i Finland och utomlands. Törrönen har varit nominerad till Carnegie Art Award (1999) samt fått William Thuring-priset 2009 och Finska Konstföreningens dukatpris 1994.
 
Tilläggsuppgifter om utställningen:
Tiina Valkeapää, Målarförbundet, vino.talo@luukku.com, tel. 045 1128876.
Pilvi Kalhama, museidirektör, EMMA, pilvi.kalhama@espoo.fi, tel. 09 8168 4603.
 

Intervjuarrangemang, kontakter och övriga tilläggsuppgifter för media: marknads- och kommunikationschef Tatu Malmström, tatu.malmstrom@espoo.fi, tel. 043 825 0021