JA / NEJ / BORTA – en samling verkligheter | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

JA / NEJ / BORTA – en samling verkligheter

13.11.2013 till 02.03.2014

I utställningen, som studenterna vid magisterprogrammet CuMMA vid Aalto-universitetet har kuraterat, granskas EMMAs samling, dess förflutna och framtidsutsikter. Blicken riktas mot verk som finns placerade runt omkring i Esbo, samt mot verkens omgivning. Vem upplever dessa offentliga verk och hur? I fokus står speciellt verk som på ett eller annat sätt är osynliga för den stora allmänheten, då de är placerade i till exempel kontor.


Esbobor som tillbringar tid bland verken får sina röster hörda i intervjuer som ljuddesigner Ari-Pekka Leinonen har sammanställt till en helhet i utställningen. Temat har också utforskats av Freja Bäckman och konstnärskollektivet Wir Spielen, som i verkstäder och ett samfundskonstverk i utställningen uppmanar Esbobor att reflektera över sitt förhållande till konstverken och det offentliga rummet. 

En stor karta över offentliga konstverk i Esbo visas i utställningen. Den är resultatet av ett samarbete mellan Freja Bäckman och grafiska formgivaren Stefania Passera. Kartan ingår också i en publikation som ges ut i januari 2014. Publikationen behandlar det offentliga rummet i Esbo och innehåller texter av stadsgeograf Elina Eskelä, konstnär Saara Hannula och stadsaktivist Vesa Korkkula. Deras artiklar utmanar läsaren att se stadsrummet med nya ögon. Texterna kan läsas här redan nu:
 
 
CuMMA (Curating, Managing and Mediating Art) är ett magisterprogram i kuratering och utställningspedagogik vid Aalto-universitetet.

Utställningen JA / NEJ / BORTA – En samling verkligheter visas på EMMA 13.11.2013 - 2.3.2014
 
Öppna workshops för alla: lö 16.11. kl 13.00–14.30 & lö 18.1.2014 kl 13.00–14.30.
Workshopen är del av JA/NEJ/BORTA -utställningen I Instruktioner för EMMA -workshop skrivs “manuskript” med klipp och klistra -metoden för möten med konsten och övriga innevånare tillsammans med WIR SPEIELN -konstnärsgruppen. Ta med hurdan text som helst på valfritt språk.