Konstverk från EMMA i stadsbilden | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Konstverk från EMMA i stadsbilden

Olavi Valavuori, Spektri, 1972, glasmosaik, h. 357 cm, b. 287 cm,  Alberga simhall. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Pekka Kauhanen, Konstpolis, 2006, brons och stål, h. 450 cm. Nordvägen och Flitarvägen rondell, Hagalund. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Leena Luostarinen, Niilin valtiatar, 1996, olja på duk, h. 250 cm, b. 180 cm, Sellobiblioteket. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Kain Tapper, Vaalea Kolmio, 1989, skulpterad, målad björk, h. 168 cm, b. 189 cm, Esbo kulturcentrum. Bild: Ari Karttunen / EMMA
Den största och äldsta av samlingarna, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum, påbörjades redan på 1950-talet. Numera finns det över 2 500 verk i det som ursprungligen var Esbo stads konstsamling. År 2002 omvandlades denna till EMMAs samling genom inrättandet av Esbo Konstmuseistiftelse som skulle se till bildkonstverksamheten i staden och utöka samlingarna. Stiftelsen förvaltar konstmuseet som öppnades för allmänheten 2006.
 

En betydande del av verken i EMMAs samling visas konstant för allmänheten i Esbo, som offentliga monument utomhus eller i foajéer och korridorer i skolor, sjukhus, barndaghem, servicehus, simhallar med mera.