EMMAs vår: Per Maning och Snurre Sprätt & Co | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMAs vår: Per Maning och Snurre Sprätt & Co

05.03.2013

Onsdagen den 6.3 öppnas två utställningar i EMMA. I utställningen A Man Does Things / fotografier och videoverk 1983–2012 leder den norska nutidskonstnären Per Maning oss in på de grundläggande frågorna gällande människans och djurens natur. Snurre Sprätt & Co presenterar i sin tur Studio Warner Bros. skicklighet och konst inom animationsfilmen med originalverk från åren 1930–1960.

PER MANING / FOTOGRAFIER OCH VIDEOVERK 1983–2012 / 6.3–9.6
 
Norrmannen Per Maning är en av sitt lands mest ansedda nutidskonstnärer. Konstnärens bana fick sin början när han under åren 1983-1987 avbildade sin hund Leo som insjuknat. Efter den fyra år långa processen beslöt Maning lämna sin framgångsrika reklambyrå och helt hänge sig åt konsten.
 
Under sin karriär har Maning fotograferat och videofilmat djur genom att sätta sig in i deras natur utan att förmänskliga den. Konstnären säger också att "likheten mellan djuret och människan döljer sig i djuret". Likväl är han en meriterad skildrare av vår egen art: människans väsen och den ordlösa kommunikationen människor emellan har vid sidan av djuren stigit fram som centrala teman för konstnären.
 
De väsentliga frågorna i Manings konst hänför sig till humanitet, identitet och utanförskap. Hans verk deltar i den inom nutidskonsten aktuella diskussionen om människans förhållande till andra arter. Enligt Maning är identiteten inte beroende av ras, kön eller nationalitet, den grundar sig också på människans förmåga att känna igen och acceptera sig själv som en art bland arter. 
På utställningen presenteras ett brett urval av Manings konst från 1980-talet fram till idag. Utställningen som omfattar 26 stora foto- och videoverk har planerats av curator Timo Valjakka.
I anslutning till utställningen arrangerar EMMA seminariet Varje bild är ett självporträtt i Kino Tapiola den 3.4.
 
SNURRE SPRÄTT & CO / ANIMATIONSTECKNINGAR FRÅN STUDION WARNER BROS. 1930–1960 / 6.3–19.5
 
Vår andra utställning är hopsatt ur den amerikanska journalisten och filmspecialisten Steve Schneiders samling. Utställningen berättar om den mångfasetterade och krävande skapelseprocessen kring Studio Warner Bros. klassiska kortfilmer. Hur är det möjligt att en sju minuter lång film kräver ett helt års arbete av sina skapare?
 
Warner Bros. -studions älskade figurer har blivit en oskiljaktig del av den amerikanska kulturtradition som på 1900-talet spridit sig världen runt. Snurre Sprätt, Daffy Anka, Pelle Pigg, Pip, Sylvester, Hjulben och många fler har redan under 80 års tid erövrat generation efter generation. Berättelserna är fulla av fart och farliga situationer, men också av en skarp satir och tidsbild och av verbala skämt – skaparna riktade också till en vuxen publik. 
 
Snurre Sprätt & Co är ute på äventyr i EMMA i både färdiga kortfilmer och drygt hundra animationsteckningar, som steg för steg presenterar de fräcka humoristernas skapande arbete i studion. Samlingen som också varit utställd i MoMA i New York har i Europa hittills endast visats i filmmuseet i Torino.
 
ARRANGEMANG
Per Maning och Steve Schneider intervjuas:
·         Per Maning: 5.3.–6.3.
·         Steve Schneider: 5.3.–8.3.
Intervjuarrangemang, kontakter och tilläggsuppgifter: marknadsförings- och informationschef Tatu Malmström, tatu.malmstrom@espoo.fi, 043 825 0021
 
Mera om utställningarna:
Per Maning: intendent Päivi Talasmaa, paivi.talasmaa@espoo.fi, 050 511 4206, amanuens för utställningarna Inka Laine, inka.laine@espoo.fi, 046 877 3726
Snurre Sprätt & Co: Päivi Talasmaa, paivi.talasmaa@espoo.fi, 050 511 4206, amanuens Tiina Penttilä, tiina.penttila@espoo.fi, 046 877 2420
 

Pressbilder: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/