Maaria Wirkkala: NÄENNÄINEN/ILLUSOIRE/AS IF | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Maaria Wirkkala: NÄENNÄINEN/ILLUSOIRE/AS IF

05.03.2008 till 25.05.2008

Maaria Wirkkala


Maaria Wirkkalas nyaste verk för EMMA, Näennäinen/ Illusoire/ As If, är en studie i det rena seendets ögonblick och de skiftande växlingarna i ljus och rörelse. Verket är inte en direkt kommentar till Claude Monets konst utan tangerar med andra medel återspeglingen och det seriella som i synnerhet präglade Monets senare produktion. Verket består av vindrutor och den variation som den rörliga bilden och dagsljuset skapar i brytningspunkten mellan den yttre och den inre sidan. Här syns också glasstegen som återkommer i många av Maaria Wirkkalas andra verk.