Mellan hund och varg | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Mellan hund och varg

09.11.2008 till 25.09.2011

Temautställningen Mellan hund och varg är en del av Saastamoinenstiftelsens konstsamling och är utställd tillsvidare. Helheten är planerad av Finlandiapristagaren, bildkonstnären Hannu Väisänen.

Utställningen har uppkallats efter det franska talesättet: Entre chien et loup – Mellan hund och varg. Talesättet syftar på den korta skymningsstund, när dagen får ge vika för nattens dunkel och synförmågan ställs på prov. Hur denna stund framstår i Sali återstår för besökaren att varsebli.

Utställningen omfattar sjuttio verk som representerar alla konstriktningar i Saastamoinensamlingen, från keramik till videokonst. Nästan alla verk ställs för första gången ut på EMMA. Utställningen präglas dessutom av ett verk av Hannu Väisänen som utförs på plats.

Se urval ur utställningen »

Hannu Väisänen: 27.10. - 9.11.2008, akryyli ja kaseiinitempera kipsilevylle. Kuva Ari Karttunen.

Hannu Väisänen: 27.10. - 9.11.2008, akryl och kaseintempera på gipsskiva. Foto Ari Karttunen.

Audioguide på svenska

Audioguide Lyssna på vad Hannu Väisänen har att berätta om utställningen Mellan hund or varg.

Läs mera