100% Silk—Sidenets historia | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

100% Silk—Sidenets historia

29.09.2010 till 09.01.2011

 

100 % Silk
Det kinesiska silkets historia
 
Utställningen leder oss till silkets födelsetrakter i Kina, till silkets underbara, tusenåriga rike.  Utställningen presenterar silkets historia, vävda och broderade tyger, dräkter, accessoirer och väggbonader, av vilka de äldsta är närapå 5000 år gamla och de nyaste av idag.
 
 
100 % Silk berättar också om silkets uppkomst, om hur den lilla silkesfjärilens larv, som äter av mullbärsträdets blad, spinner sin kokong av silkestråd. Silket är en snillrik kombination av konst och teknik, och därför presenterar utställningen också silkesvävningstekniken från de första ryggbandsvävstolarna till mera invecklade dragvävstolar.
100 % Silk är en fortsättning på EMMAs utställningsserie om den kinesiska kulturen. Föregående utställning var Te! Te, konst och keramik. Materialet för silkesutställningen, sammanlagt ca 100 verk, härstammar från Kinas nationella Silkesmuseum i Hangzhou, världens största silkesmuseum.
 
Kinesiskt silke under 5000 år
 
Silkets glans har inte bleknat under en tidrymd av över femtusen år. En noga övervakad hemlighet och regenternas privilegium har blivit varmans överflöd. Samtidigt har silket bibehållit sin fascinerande och gåtfulla natur. Det är naturens under: silkesmaskens gåva till människan.
Silket utgör en väsentlig del av Kinas historia. Silkets uppkomst var till en början ett mysterium, och själva silkesmasken ansågs helig, som en länk mellan himmel och jord. Småningom förvärldsligades silkets betydelse, det omvandlades till en näringsgren, en lyx- och exportprodukt, ett redskap för diplomati och politik. Likväl har silket bevarat sin starka ställning som en del av den kinesiska kulturen. Det är inlemmat i såväl konsten, språket och litteraturen som i hovkulturen, klädkonsten och inredningen. I Kina var silkesberedningen under tusentals år en noga bevakad statshemlighet och samtidigt också landets viktigaste exportprodukt. Så sent som på 500-talet spreds silkesodlingen också till andra länder.
Enligt den kinesiska boken Huainanzi  är silkesmasken urbilden för draken, dvs för alla goda krafter, och den har alltid följt med drakbegreppet. Den lilla förunderliga silkesmasken och den stora draken symboliserar båda det goda och det sköna. Silket innefattar en otrolig mängd olika aspekter. Det är så mycket mera än ett omvandlingsbart, dyrbart tyg; silket i sig bär på det forna Kinas kulturella symboler och historiska värden.  
 
Slottets aftonklänningar

Under utställningen 100 % Silk finns aftonklänningar i silke som använts vid Slottets självständighetsbaler under flera årtionden utställda i EMMAs övre aula. Vid sidan av silkesutställningen som blickar 5000 år tillbaka i tiden presenterar dräkterna silkets betydelse inom nutidsmodet. På utställningen som sammanställts av Villisilkki visas kreationer som finländska designers och sömmerskor skapat för Slottets gäster.

Arrangörer

EMMA—Espoo moderna konstmuseet
China National Silk Museum, Hangzhou, P.R.China
Zhejiang Provincial Department of Culture, Hangzhou, P.R.China