Jaume Plensa / Omgiven av drömmar | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Jaume Plensa / Omgiven av drömmar

14.11.2012 till 27.01.2013

 

En utställning skapad av skulptören Jaume Plensa (f. 1955, Barcelona) för EMMA.

 
”I många av mina verk är det fråga om kroppens och själens dualism, som jag behandlar mycket i mitt arbete. Till exempel i mina ljuskonstverk ingår ett rörligt ljus på något sätt.Det kunde vara själen, som vi aldrig kan finna i kroppen.”
 
Jaume Plensa är en internationellt känd och erkänd konstnär som inledde sin karriär på 1980-talet. Under vår mörkaste årstid skapar han en utställning kring temat ljus på EMMA. Sammanlagt fyrtio enskilda skulpturer och installationer av flera skulpturer från 2004–2012 fyller största delen av salen för tillfälliga utställningar.
 
De enorma, människolika kropparna och huvudena kommer att engagera sig i diskussioner och dialoger i det luftiga rummet som öppnar sig ut mot vinterlandskapet. Plensas skulpturer formar det immateriella. Med sina människofigurer utforskar konstnären mänsklighetens universella teman: kärlek, misströstan, minne och språk. Viktiga element i verken är utöver ljuset även bokstäver och ord. Plensa liknar en bokstav vid en cell, som har sitt eget ”cellminne”. Han har ofta hämtat sin inspiration från dikter (William Blake, Elias Canetti), musik och olika ljudvärldar.
 
Skulpturerna som är utförda i stål, syntetiskt harts, glasfiber, järn, brons, alabaster, papper och ljus är samtidigt ett tvärsnitt av Plensas karriär som skulptör. Han har också en omfattande produktion av verk på papper samt etsningar. Dessutom har han skapat scenografi och dräkter för opera- och teaterproduktioner.
 
Plensa är känd för offentliga skulpturer och konstprojekt runtom i världen. Till de främsta exemplen hör Crown Fountain (2000–2004) i Millenium Park, Chicago, Breathing 2005 i BBC:s byggnad i London, Ogijima’s Soul, 2009 i Ogijima, Japan, World Voices, 2009 i Dubai och Echo, 2011 i Madison Square Park, New York. För närvarande arbetar han med offentliga konstprojekt i Calgary, Houston och Seoul.
 
Plensa ställer aktivt ut sina verk. Han har haft utställningar i museer och gallerier i Europa, USA, Japan och Brasilien. Hans verk visas regelbundet i Galerie Lelong i Paris och New York och Richard Gray Gallery i Chicago och New York.
 
Verket Hair–Ice (1999) av Plensa ingår i Saastamoinenstiftelsens samlingshängning Rött i EMMA.