Igor & Svetlana Kopystiansky | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Igor & Svetlana Kopystiansky

08.02.2007 till 29.04.2007

Igor och Svetlana Kopystiansky inledde sin karriär år 1988 efter de hade flyttat till New York var de ännu lever och arbetar. De fokuserar på arvet efter 1900-talets avantgarde, vars kulturella koder de återanvänder, river upp och samlar ihop på nytt i sina filmer och video- och fotokonstverk. De är även intresserade av immateriella och osynliga företeelser i likhet med omvandlandet av tiden i en synlig och närapå gripbar form. Även om deras konst till det yttre är stram, innefattar den också mycket värme och humor.

Igor och Svetlana Kopystiansky föredrar enkla och i sig obetydliga bildmotiv såsom bilar, kringflygande skräp och skumpmässiga incidenter på storstadens gator. För dem innebär bildmotiven närmast medel i strävandena att nå andra, mycket intressantare mål.

Igor och Svetlana Kopystianskys verk har presenterats på ledande museer och utställningar runt om i världen. Utställningen i EMMA utgör den hittills mest omfattande tvärsikten av deras konst. Här presenteras verk från åren 1975-2007. De tidigaste verken har tillkommit i 1970-talets Moskva och de nyaste i USA.