Outside the Box teman: politik | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Outside the Box teman: politik

Joseph Beuys var med om att grunda åtskilliga politiskt aktiva föreningar som fokuserade på ekologiska frågor såsom kärnkraftsmotstånd, återvinning och skydd av grundvatten. I sitt politiska – och senare även ekologiska och ekonomiska – tänkande hämtade han många influenser särskilt från Rudolf Steiner (1861–1925).

Beuys politiskt aktiva skede inföll i början av 1970-talet då han hade avskedats från sin lärartjänst vid konstakademin i Düsseldorf. På Kassel documenta 5 år 1972 diskuterade han demokrati med besökarna under hundra dagar. Evenemanget kulminerade i avslutningsdagens performance Boxing Match for Direct Democracy. År 1973 grundade Beuys rörelsen Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung (Organisationen för direkt demokrati genom folkomröstning). Universitetet The Free International University (FIU) föddes 1974. Beuys pläderade för ett fritt samhälle och direkt demokrati. Han ansåg att fri utbildning och bildning tillhörde alla, och FIU fungerade som ett redskap för samhällelig förändring.

”Icke-våldsam förändring är den enda vägen.”

Beuys hade redan 1967 grundat Tysklands studentparti. Han var också med om att grunda Tysklands gröna parti 1978 och var en aktiv talesman för partiet. Han ställde upp i val 1980 men blev inte invald. De gröna kom in i riksdagen 1983 men Beuys petades från partiet som alltför radikal.

Också bakom år 1981 Polentransport-donation låg konstnärliga och politiska motiv. Beuys ville visa sitt stöd för den polska människorättsrörelsen och för fackföreningsrörelsen Solidarnosc. Samtidigt var donationen ett personligt försök att rasera de geografiska och metaforiska gränser som försvårade kulturella möten mellan öst och väst. Den stod för en så kallad alternativ, tredje väg där konst och kreativitet ersätter politisk retorik.

Beuys politiska mål var en totalreformering av samhället. Hans verksamhet var emellertid aldrig splittrande eller nedrivande; det viktiga var alltid att i stället erbjuda ett bättre alternativ som människor valt tillsammans, demokratiskt.

”Mellan födelsen och döden har alla människor ett gemensamt arbete att utföra på jorden.”

Beuys levde inte tillräckligt länge för att bevittna Berlinmurens fall 1989. Han hoppades att man efter hans död skulle minnas honom som en människa som hade begripit den historiska situationen och förändrat historiens gång – förhoppningsvis i rätt riktning.

Fortsätt till temat: ekologi, ekonomi, marginaler.
Läs mera om utställningen: Outside the Box

Europawahl (Europaval), 1978, ur samlingen Muzeum Sztuki w Łodźi, Polen