Outside the box teman: marginaler | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Outside the box teman: marginaler

Joseph Beuys tänkande innebär marginaler förutom randområden i en delad värld också kulturella platser som är uppdelade och formade utgående från ras, kön, samhällsklass, religion, politik och historia.

Vid tiden för Polentransport-donationen i början av 1980-talet var världen fortfarande klart uppdelad i öst och väst, en socialistisk och en kapitalistisk värld. Berlinmuren stod fortfarande kvar. I Beuys tänkande skulle Centraleuropa axla rollen som enare av öst och väst och brobyggare mellan nord och syd. Beuys verk med Eurasienmotiv avspeglar i sin tur hans vilja att med konstens medel jämna ut gränserna mellan Europa och Asien. Han förenade intuitiviteten i öst med rationaliteten i väst bland annat i sitt verk Transsibirische Bahn (1961).

Beuys avsikt var att lösa upp den bipolära världens spänningar med levande samarbete, solidaritet, broderskap, frihet, konst och kreativitet. Människorna skulle förena sina andliga resurser. Nya centra skulle uppstå där människor fritt får arbeta kreativt för gemensamma allmänmänskliga intressen. Krig, fascism, nationalitet och trauma var fenomen som fick honom att intressera sig för hur destruktiva beteendemönster med konstens hjälp kan ersättas med konstruktiva. Dock såg Beuys inte kreativitet som en egenskap enbart hos människan; också en växt kan enligt hans mening uttrycka tanke, känsla och vilja inom sitt eget energifält.

Förutom nya centra såg Beuys också periferierna som viktiga. Av geografiska periferier fascinerades han särskilt av öriken, exempelvis Irland. I James Joyces Odysseus hemland kände han sympati för irländarnas sätt att sköta saker och ting ”organiskt”, ett kaos i sänder – en motpol till tyskarnas systematik. Hans fria universitet ”FIU” skulle enligt de ursprungliga planerna grundas i Dublin.

Förutom av geopolitiska frågor fascinerades Beuys på många sätt av det marginella. Under den depression han led av på 1950-talet började han använda ”fattiga” material i sin konst: animaliskt fett och enkel filt som på den tiden fortfarande ansågs marginella. Hans användning av rituellt bråte från nativa kulturer ledde samtidigt till att hans stjärna på konstens himmel började lysa allt klarare. I och med att konstens internationella tyngdpunkt efter andra världskriget hade förskjutits till den amerikanska kontinenten förblev Beuys som den tyska konstvärldens dissident mycket länge en marginell konstnär, och det skulle ta förhållandevis lång tid innan han vann bredare erkänsla inom den amerikanska konstvärlden.

Fortsätt till temat: politik, ekonomi, ekologi.
Läs mera om utställningen: Outside the Box

Foto: Utan titel, 1978. ur samlingen Muzeum Sztuki w Łodźi, Polen