OUTSIDE THE BOX TEMAT: ekonomi | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

OUTSIDE THE BOX TEMAT: ekonomi

”Vi behöver inte allt det vi idag förväntas köpa för att tjäna den vinstdrivande privatkapitalismen.”

Enligt Joseph Beuys är konst en valuta som kan förändra samhället. Hans verk Kunst=Kapital (1980) på en griffeltavla gör gällande att konst är den enda sanna nationalprodukten. Konst är en investering som ökar det andliga, inte det materiella kapitalet. Den enskilda individens andliga och sociala kapital, kan inte ersättas med någonting annat, och det är genom utbildning det växer – och genom den fritt flödande kreativiteten inom varje människa.

Det viktigaste enligt Beuys var att omstöpa den på egendom och ägande baserade ekonomins mekanismer. Det gällde att lösgöra sig från privatkapitalismen i väst och statskapitalismen i öst. Beuys understödde redan då gemensam valuta, och han var en tidig förespråkare för Europeiska unionen. I hans tänkande fick näringslivet inte begränsas av nationalstaternas gränser utan skulle beakta allas behov och leva upp till frihetens, broderskapets och jämlikhetens ideal.

Han gjorde sitt yttersta för att främja idén om en organisk, levande ekonomisk ordning: en förändring av penningbegreppet med utgångspunkt i allas rätt att arbeta. Han ansåg att pengar i sig var symboliskt knutna till hela den levande biosfären och att de därför fritt skulle cirkulera genom samhällets samtliga nivåer. Sina förklaringar och teoretiska resonemang kring dessa frågor presenterade han i många verk. Verket Bruno-Corà-Teé som visas på utställningen är ett exempel på hans sätt att ironiskt kommentera det kapitalistiska konsumtionssamhället. Coca-Colaflaskan fylld med te representerar beuysiskt kreativ återvinning: en vardaglig konsumtionsvara har förvandlats till en av konstnären stämplad och signerad ready-made som får symbolisera den västerländska livsstilen.

Beuys ekonomiska syn utgår från tanken att det kulturella och andliga livet ska vara fritt från onödig statlig styrning. Hans idé om varje människa som en konstnär gäller således även ekonomin – allt mänskligt arbete har en estetisk egenskap och en moralisk dimension. Människans arbete förvandlas till kapital.

Fortgående ekonomisk tillväxt såg han som ekonomiskt och ekologiskt omöjlig. Tillväxten ökar en liten samhällsgrupps förmögenhet på bekostnad av det allmänna bästa. Endast konsten kan formas till ett nytt ekonomiskt begrepp där människans behov inte är baserade på slöseri och konsumtion av naturresurser. Idén om fortgående ekonomisk tillväxt lever emellertid kvar och den ekonomiska jämlikhet Beuys eftersträvade låter vänta på sig.

”Det är vår skyldighet att visa vad vi producerat med vår kreativitet.”

Fortsätt till temat: marginaler, politik, ekologi.
Läs mera om utställningen: Outside the box.

Foto: Kunst=Kapital (Art=Capital), 1974, från samlingen Muzeum Sztuki w Łodźi, Poland