OUTSIDE THE BOX teman: ekologi | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

OUTSIDE THE BOX teman: ekologi

Ur dagens perspektiv framstår Joseph Beuys, en av det tyska gröna rörelsens grundare, som en föregångare inom ekologiskt tänkande. De material som han använde i sina verk – filt, animaliskt fett och vax – var ovanliga på den tiden, sin tids ekomaterial. För Beuys hade de emellertid en mycket personligare betydelse: de representerade livsupprätthållande krafter och hade ett samband med att han blev nedskjuten i ett tyskt bombplan på Krim 1944. Enligt Beuys hittades han illa brännskadad av tatarer som räddade hans liv med ekologiska och naturliga medel. Därför står naturliga material i hans konst som symboler för helande, förnyelse, skydd och omsorg.

 

Många av Beuys performancer handlar om urban ekologi. I Like America and America Likes Me (1974, René Block Gallery, New York) var en performance som pågick i tre dagar. I galleriet fanns en infångad koyot som representerade ”naturens dynamiska intervention” medan Beuys själv representerade ”kulturen”. Enligt Beuys var en förståelse av den komplexa relationen mellan dessa två ett första steg mot en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Beuys kändaste verk med miljömotiv är otvivelaktigt 7 000 Oaks (7 000 ekar) som han gjorde till Kassel documenta. Projektet inleddes 1982 och slutfördes efter Beuys död. Som namnet antyder består verket av 7 000 ekplantor och två meter höga basaltpelare som åskådliggör deras växande. Samtidigt var verket en performance – eller, som Beuys själv skulle uttrycka det: konst som handling. Syftet med projektet var att konkret förändra stadsmiljön i en bättre riktning.

”Små ekplantor växer och livet går vidare.”

Beuys var övertygad om att träd och djur förstår ”lidande”. Han betraktade sig som en trädgårdsmästare som planterar träd inte för att de är vackra, utan för att de räddar människornas själar. Han ville också ge träd och djur lagliga rättigheter.

År 1974 gjorde Beuys en serie teckningar i sand på Kenyas kust. Han signerade de tillfälliga teckningarna som föreställde djur och alkemistiska symboler. De fotograferades och publicerades som en grafikportfölj. De är ett fint utslag av Beuys andliga och estetiska naturrelation.

Rötterna till Beuys ekologiskt färgade konst ligger förutom i hans politiska aktivitet också i 1960-talets Fluxusrörelse. Fluxus definierade sig som ”en attityd snarare än en rörelse”. Den var en motpol till de akademiska konstkretsarna och var öppen för alla. Bland andra konstnärer som var verksamma inom Fluxusrörelsen kan nämnas John Cage, Yoko Ono och Nam June Paik. Inom Fluxus gjordes såväl happenings, antimateriell konceptkonst som storskalig målarkonst.

Forstsätt till temat: ekonomi, marginaler, politik.
Läs mera om utställningen: Outside the Box.

Photo: Sandzeichnungen III (Sand Drawing III), detail, 1978, from the collection of Muzeum Sztuki w Łodźi, Poland