Förslag till utställningar | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Förslag till utställningar

I regel väljer EMMA de konstnärer som presenteras samt kuratorer och samarbetspartners genom inbjudan. Vi har inget egentligt ansökningssystem men tar dock också emot förslag till utställningar och samarbetsprojekt.

Förslagen skickas per e-post till: proposals@emma.museum. Bifoga kontaktuppgifter, en skriftlig beskrivning (en sida) av utställningen eller projektet samt max. fem bilder (.jpg, 300 dpi, max 1 MB) och länkar till eventuella videor.

Förslagen behandlas i den ordning de kommit in. Tyvärr har vi inga möjligheter att ge upplysningar om hur ärendet avancerat och inte heller feedback men kontaktar den som sänt förslaget då vi vill ha mer information.