Feel the Spirit! | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Feel the Spirit!

26.02.2014 till 11.05.2014
Hilma af Klint, Duvan nr 11, serie UW, grupp 9, 1915, Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Hilma af Klint / Joseph Beuys / Olafur Eliasson / Jussi Niva / Silja Rantanen

 


Just i vår tid, när vi törstar efter stillhet och eftertanke, har spirituella teman också fått mer plats på bildkonstutställningar runtom i världen. Våren 2014 låter EMMA den finländska publiken stifta bekantskap med temat genom två utställningar som kompletterar varandra. Utställningen Vardagsformgivaren – Rudolf Steiner är en övergripande exposé med design, konst och filosofiskt tänkande genom Steiners och hans samtidas produktion och inverkan. Utställningen kommer från berömda Vitra Design Museum och innehåller alster av många stora namn inom designen – såsom Frank Lloyd Wright och Konstantin Grcic – från Steiners tid till vår tid.


 

Samtidigt visar EMMA modern och samtida konst som anknyter till temat. Utställningen Feel the Spirit! är en heltäckande presentation av verk av den svenska konstnären och pionjären inom abstrakt konst, Hilma af Klint (1862–1944). I utställningen ingår även verk av Joseph Beuys, Olafur Eliasson, Jussi Niva och Silja Rantanen. Af Klint är i dag världskänd tack vare bland annat Venedigbiennalen i somras, men i synnerhet genom den omfattande retrospektiva utställningsturnén som organiseras av Moderna Museet i Stockholm. 21 verken av af Klint kommer från Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Järna.

 

Hilma af Klint hör till de mest betydelsefulla bildkonstnärerna i Sverige och hon kan med fog kallas en pionjär inom abstrakt konst. De första abstrakta målningarna tillkom redan 1906, men hon livnärde sig själv och sin familj genom att måla traditionella porträtt, blomsterarrangemang och landskap och vägrade att visa sitt kreativa och esoteriska måleri. I af Klints konstnärskap avspeglas hennes starka tilltro till andligheten som bildkonstens ursprung samt hennes insikter i teosofi och – efter att hon stiftat bekantskap med Rudolf Steiner – antroposofi.