Konst på Esbo sjukhus | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Konst på Esbo sjukhus

I Esbo nya sjukhus spelar konst en viktig roll i en miljö där
patienterna återhämtar sig. Genom ett unikt samarbete har ett rekordstort antal konstverk ur EMMA:s och Saastamoinenstiftelsens samlingar deponerats på sjukhuset. Verken har valts ut i samarbete med sjukhusets personal. Dessutom finns på sjukhuset helt ny konst som beställts med byggnadens arkitektur i åtanke. För sjukhuset beställdes sex nya konstverk.

EMMA deponerar kontinuerligt verk ur samlingarna hos ämbetsverk och institutioner, men detta är första gången som det sker i så här stor omfattning. Kontoren, korridorerna och sjukrummen på sjukhuset kommer att prydas av sammanlagt cirka 300 konstverk. Det är fråga om målningar, skulpturer och grafikblad från 1950-talet till 2000-talet. För första gången deponeras också verk ur Saastamoinenstiftelsens samling utanför EMMA.

  

Sjukhusets personal fick vara med och bestämma om konstverken. Det tog tre intensiva möten under vilka urvalet diskuterades. Trots att juryn endast hade planritningarna som underlag för sitt arbete, genomsyrades arbetet av en genuin entusiasm och diskussionerna gav prov på en tydlig konstnärlig vision. Vid den första gallringen av lämpliga verk förhöll sig museets representanter tveksamt till hur vissa färger skulle göra sig i sjukhusmiljön, men jurymedlemmarna hade inga sådana begränsningar. De ville ha alla färger – och mycket av dem – på sin framtida arbetsplats som motvikt till det ibland tunga sjukhusarbetet.

”På sjukhuset visas en unik samling konst. Titta – och njut!”
 

Company / Aamu Song, Johan Olin (1974, 1974)
Blomvasträd, 2016, stål, blåst glast, h 199 cm.

Companys glasvaser är ett förtjusande inslag på Blomvasträdets grenar och i enkelrummen.
 

Jaakko Mattila
Landskap, 2016, akvarell, gouache på papper, 142 x 247 cm
Ljusets dialog, 2016, akvarell på papper, 142 x 243 cm.
Materia, 2016, akvarell på papper, 140 x 248 cm.
Circle in Ground, 2015, akvarell på papper, 112 x 91 cm.

Stillsamma och skira akvareller av Jaakko Mattila har placerats på hospiceavdelningen.

Kirsi Kivivirta
Vatten, 2016, glaserat porslin
Våning 3: 105 x 88 cm och 148 x 59 cm, våning 2: 106 x 97 cm och100 x 110 cm, våning 1: 70 x 145 cm och 89 x 119 cm.
 
Kirsi Kivivirta skapar keramikkonst som avspeglar vattnets olika former.

Leena Nio, Taneli Rautiainen, Jenni Toikka
(In)Sight, 2016, glas, metall, 325 x 220 x 19 cm
 
Konstnärsgruppen Nio–Rautiainen–Toikkas glaskonstverk är i Stilla rummet.

Oona Tikkaoja
Helix, 2016, pulvermålat aluminium, ledbelysning, 950 cm x 190 cm.
 
Oona Tikkaoja har hittat formerna för sitt konstverk i naturen: de liknar dubbelspiralen hos DNA eller ormen som också är en symbol för läkekonsten.
 

Hanna Vihriälä
Gåsört, 2016, stålvajer, aluminium, plastpärlor, 115 x 360 x 540 cm

Hanna Vihriälä
Ängssyra, 2016, stålvajer, aluminium, plastpärlor, 115 x  900 x 180 cm

Utgångspunkten för konstverken av Hanna Vihriälä är ängssyra och gåsört, som även används som medicinalväxter. 


Anskaffning av konstverk:

Renja Leino
(1958)
Happy Hour
Ur helheten Fågelbar / Bird´s Pub 2012
video, längd 2:02 h loop

editering: Renja Leino
ljudeditering: Jussi Virkkumaa