EMMA juhlii viisivuotissyntymäpäiviään - syksy tapahtumia täynnä | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

EMMA juhlii viisivuotissyntymäpäiviään - syksy tapahtumia täynnä

30.09.2011

EMMA och WeeGee fyller innevarande höst fem år. Utställningscentret firar födelsedagen med en fyra dagar lång Konstmaraton 13–16.10. Evenemanget är fyllt av program för besökare i alla åldrar och maratonsträckor för många smakriktningar. Det här maratonloppet ger ingen mjölksyra i benen, utan besökarna får näring för själen runtom i utställningscentret.
EMMA öppnar utställningar med två konstnärer, en inhemsk klassiker och en internationell nutidskonstnär. Hösten kompletteras i november med en temautställning ur Saastamoinenstiftelsens konstsamling: Världen i en kappsäck – assemblage av Juhani Harri.
 

28.9.2011–8.1.2012
Anitra Lucander - En färgens poet

Utställningen Anitra Lucander - En färgens poet lyfter fram den kvinnliga konstnären Anitra Lucander (1918–2000), som tidigare inte har varit så känd för den stora publiken. Utställningen anknyter till EMMAs klassikerserie som presenterar betydande konstnärer inom finländsk modernism.
Anitra Lucander var en av förnyarna i vår efterkrigstida bildkonst och ett undantag i tidens förhållandevis mansdominerade konstfält.  På 1950-talet utvecklade hon med hjälp av kubism och collageteknik ett individuellt lyriskt abstrakt uttryckssätt baserat på rika färgskiftningar. EMMAs omfattande retrospektiv som omfattar nästan 150 verk, presenterar målningar, collage, tygapplikationer, väggmålningar, grafik och teckningar. Utöver Lucanders konst belyser utställningen också Lucanders fascinerande levnadshistoria. Hon reste mycket på egen hand, ofta långt bort. Det var inte vanligt bland kvinnor i hennes generation.

Många band förenar Lucander med Hagalund och WeeGee-huset. Lucander bodde i Hagalund 1955–1960, som den första och på den tiden enda kvinnliga konstnären i Konstnärsgillet i Finlands ateljé vid Nallestigen. Dessutom har hon nära band till Hagalund gård. Lucander verkade också som färgexpert för Aarno Ruusuvuori, WeeGee-husets planerare, och som färgexpert vid sanering av byggnader bland annat i omgivningen kring Helsingfors salutorg.

Kurator för utställningen är konsthistorikern, FD Sanna Teittinen som disputerade om Anitra Lucanders konst 2009.

28.9.2011–8.1.2012
Yang Fudong - Utopi och verklighet
Nutidskonst från Kina

Kinesen Yang Fudong (f. 1971) anses vara en av vår tids mest talangfulla representanter för kinesisk video- och filmkonst. Yang Fudong studerade ursprungligen måleri i den framstegsvänliga Zheijangs konstakademi där han kom i kontakt också med internationell nutids- och videokonst. Hans berömmelse ökade ytterligare 2000 när han deltog i Shanghais Biennal på inbjudan av Ai Wei Wei, som kanske är Kinas mest kända konstnär.  I motsats till de tidigare konstnärsgenerationerna som har gått i landsflykt bor och arbetar Yang Fudom fortfarande i Shanghai där arbetsförhållandena numera är goda.

Yang Fudongs kameraarbete är magiskt vackert och hans verk andas en mystisk exotik. På utställningen i EMMA ser vi de filmiska medieverken East of Que Village (2007), tre delar (delarna 3, 4, 5) ur sviten Seven Intellectuals in Bamboo Forest (2005–2007) samt foton ur videoverket No Snow on the Broken Bridge (2006). Många av Fudongs verk fokuserar på den nya generationens problem och den medvetenhet som samhällsutvecklingen och materialismen i Kina har fört med sig.

Seven Intellectuals in Bamboo Forest är baserad på en gammal kinesisk berättelse från Wei- och Jindynastierna, om sju berömda taoistiska konstnärer och diktare som brukade samlas i bambulunden för att samtala, sjunga och spela. I Yang Fudongs svit är de intellektuella tänkande ungdomar i det nutida Kina. De längtar efter individuell frihet i det expanderande kapitalistiska samhället.

East of Que Village fokuserar på känslor av isolering och förlust, som man på olika håll upplever på landsbygden i dagens Kina: samfund splittras, traditionella byar smälter samman med omkringliggande stadscentra, och kampen för näringen övertar en central roll. Fudong beskriver den kinesiska landsbygden, dess dagliga kamp för överlevnad mitt i den ökande urbaniseringen.

Program i samband med utställningarna

13–16.10 Evenemanget Konstmaraton www.emma.museum/maraton
12.11 Evenemanget Toner under fullmånen på EMMA bjuder på den legendariska orkestern Dallapé med Sami Saari som solist, i stämningar från Lucanders tidsperiod.

Konstkaffe för äldre
Torsdag 6.10, 3.11 och 1.12 samt lördag 12.11 under evenemanget Toner under fullmånen på EMMA.
I Konstkaffe ingår utställningsbesök, medverkan i en konstverkstad samt kaffeservering.

12.11.2011–19.2.2012 Mustasulka ja merimies
Teater Hevosenkenkäs dramaföreställningar på Juhani Harris utställning.

Pressbilder:
www.emma.museum/press
Lösenord: emmamuseum

Upplysningar:
Sanna Teittinen, kurator, tfn 050 361 3342  (Anitra Lucanders utställning)
Hannele Savelainen, forskare, tfn 09 8165 7546  (Anitra Lucanders utställning)
Päivi Talasmaa, intendent, EMMA, tfn 09 8165 7513 (Yang Fudongs utställning)
Markku Valkonen, museidirektör, EMMA, tfn 09 8165  7519
Nana Salin, chef för konstfostran och kundrelationer, tfn 09 8165 7538 (kompletterande program)