Jaakko Mattila | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Jaakko Mattila

22.08.2014 till 02.11.2014
Jaakko Mattila: Aukko. Detalj. Foto: Rami Lappalainen.
Jaakko Mattila (född i Uleåborg 1976, numera bosatt i Helsingfors) är den första konstnären som ställer ut i EMMA:s nya utställningslokal Arena. Utställningen är ett samarbete med Kari Huhtamos Konststifftelsen som stöder konstnärer i norr.

Jaakko Mattila har studerat bildkonst i England vid Surrey Institute of Art & Design University College 1998–2001 och avlagt Bachelor of Arts with Honors in Fine Arts. Han har varit aktiv utomlands, bland annat i Japan och England. Han har således stiftat bekantskap med den finländska målartraditionen först senare och bibehållit sin egen och avvikande stil.

Mattila skapar sina verk med flera olika tekniker: olje-, alkyd- och akvarellmåleri, grafik, skulptur, collage och installationer. Även verkens dimensioner varierar från små till monumentala.

Mattila hävdar att hans verk varken föreställer något eller vill framföra ett särskilt budskap. Inte heller är de bundna till en viss tid eller plats. Visserligen medger Mattila att han i anknytning till utställningen på EMMA inspirerades av museiarkitekturen. Återkommande former i hans verk är klot, kuber och spiraler som skapar illusioner av rum och rörelse. Bilderna öppnar för olika tolkningar, som brottstycken av mikro- eller makrokosmos. Mönstren på målningens yta verkar ömsom närma sig betraktaren, ömsom dra sig tillbaka. Mattila utnyttjar också tyngdkraften och låter färgen rinna ut till olika mönster som påminner om abstraherade landskap.

Temat för utställningen på EMMA är färger och nyanser i kombination med det primitiva. Serien med tre oljemålningar Blå, Röd och Gul består av primärfärgerna. I sitt senaste alster som tillsvidare saknar titel har Mattila genom att kombinera oljefärger åstadkommit över tusen unika färger. Alkydmålningen i gråtoner utgör däremot snarast en negation till färger.

I åratal har Mattila tagit tillvara torkade färgflagor som han skrapat loss från paletten. Av dem skapar han installationer på utställningslokalens golv, ”pointillistiska målningar”, som han kan återskapa gång på gång. Även provtryck av grafikblad används i ett collage som Mattila skapar direkt på väggen. Materialet återanvänds i en strävan mot en ny och harmonisk form.
 
 
Areena
EMMA:s nya utställningslokal Areena är tänkt som ett permanent rum för visning av experimentell, lokalbunden, tvärkonstnärlig och processbetonad konst samt för olika samarbetsprojekt och interventioner. I Areena har EMMA möjlighet att bredda sitt samarbete med aktiva finländska och internationella konstnärer, såväl unga som etablerade förmågor, samt med stiftelser och andra organisationer.