Olafur Eliasson: Pentagonal landscapes öppnar på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Olafur Eliasson: Pentagonal landscapes öppnar på EMMA

07.02.2017


EMMA – Esbo moderna konstmuseum ett urval av verk av den dansk-isländske konstnären Olafur Eliasson med anledning av Saastamoinenstiftelsens förvärv av det platsbundna konstverket Pentagonal mirror tunnel. Presentationen visas på EMMA till den 21 maj 2017.

Pentagonal mirror tunnel ställer betraktaren i relation till sin egen bild, utställningsrummet och skogslandskapet i Hagalund.

Konstnären själv beskriver verket så här: ”Pentagonal mirror tunnel fungerar som en förstärkare av en själv och omgivningen. När man ställer sig i linje med vilka två av speglarna som helst, så ser man sig själv och alla andra i samma rum ur oväntade bildvinklar. Man betraktar sig själv betraktande sig själv.” – Olafur Eliasson

”Sättet på vilket Olafur Eliassons konstverk står i en dialog med både betraktaren och omgivningen är exceptionellt. Verket är såväl fängslande som överraskande och det förändras med dagens och årstidernas gång. Jag är övertygad om att tilltala och tjusa många olika besökargrupper. Det är en sällsynt glädje att få ett permanent konstverk som skapats enkom för EMMA av en konstnär av Olafur Eliassons kaliber. Vi tackar Saastamoinenstiftelsen som gjort det möjligt.” – Pilvi Kalhama, museidirektör

Pentagonal landscapes bygger vidare på EMMA:s tidigare utställningar av nutidskonst som visar fram olika perspektiv på aktuella teman. Olafur Eliasson är en konceptkonstnär vars konstnärskap omfattar ett brett spektrum – installation, målning, skulptur, fotografi och film. De verk som ingår i presentationen representerar de centrala komponenterna i hans konstnärskap: ljus, färg, optik, speglar, arkitektur, inriktning och landskap. De flesta av verken har tillkommit under de senaste fem åren.

Olafur Eliassons konst föds ur hans intresse för perception, kroppsförnimmelser, rörelse och självupplevelse. Experiment, samarbete och ett intresse för geometri, fysik och väder är kännetecknande för hans alster. Sin studio betecknar han ofta som en verklighetsskapande maskin.

Pentagonal mirror tunnel (2017) har skapats enkom för EMMA. Det är en installation av fem speglar som arrangerats i en femhörning. När betraktarna stiger in i installation ser de både sig själva och tunnlarna som skapas av speglarna. Varje spegel visar en bit av den omgivande världen som en reflektion av utställningslokalen ur en viss vinkel. Konceptet associerar till de estetiska principerna för kinesiska och japanska trädgårdar där element från det omgivande landskapet har införlivats i trädgårdens visuella struktur.

Utöver nyförvärvet till samlingen innehåller presentationen nio verk – från akvareller till video, fotografiserier, skulpturer och en ljusprojektion – vilka alla anknyter till upplevelsen av ett landskap. Tematiken av rum och perception löper som en röd tråd genom utställningen.

Eliasson återvänder gärna till Island där hans nästan kartografiska fotoprojekt har gett upphov till hundratals fotografier av glaciärer, vattenfall, älvar, vulkaner och grottor. De tre serier som visas på EMMA avbildar heta källor, vulkaner och kojor. Bilder av landet och landskapet är närvarande som ett tema i ett stort verk av magneter och drivved som upphittats på den isländska kusten. Verket, som alltid rättar sig efter nord-sydlig inriktning, ingår i Eliassons serie av kompasskonstverk i vilka han utforskar tematiken kring inriktning, kartläggning och navigering.
Olafur Eliasson är en konstnär som tror på att konst kan förändra världen. Hans alster har beskrivits som katalysatorer som stimulerar både betraktarnas perception och deras medvetenhet av denna perception i rummet.

Sedan 1997 har han haft soloutställningar på världens främsta konstmuseer, som Museum of Modern Art i New York och Tate Modern i London, samt på Venedigbiennalen. Till Eliassons offentliga konstprojekt hör The New York City Waterfalls (2008), Cirkelbroen, Köpenhamn (2015), och Ice Watch, med smältande isberg som transporterades från Grönland till Köpenhamn 2014 och till Paris 2015 med anledning av klimatkonferensen COP 21.

Eliasson grundade studion i Berlin 1995. Den sysselsätter i dag ett nittiotal hantverkare, tekniska specialister, arkitekter, arkivarier, administratörer och kockar. De samarbetar med Eliasson med att utveckla och producera konstverk och utställningar samt med arkivering, forskning och kommunikation.

År 2014 grundade Eliasson och hans långvariga samarbetspartner Sebastian Behmann konst- och arkitekturbyrån Studio Other Spaces som arbetar med interkonstnärligt och experimentellt byggande och verk för offentliga rum. Tillsammans med ingenjören Frederik Ottesen har Eliasson sedan 2012 det globala projektet Little Sun, som levererar solcellslampor och -laddare till samhällen som saknar fast elnät.

Katalogen till Pentagonal landscapes innehåller texter av Juhani Pallasmaa och Riikka Stewen samt en inledning av Päivi Talasmaa.

Mer information:
Päivi Talasmaa, intendent, EMMA
paivi.talasmaa@emma.museum, +358 50 511 4206

Pressmaterial:
Olafur Eliasson: http://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Olafur+Eliasson/
Password: emmamuseum

www.emma.museum
www.olafureliasson.net
www.littlesun.com
www.studiootherspaces.net

Olafur Eliasson: Pentagonal landscapes, 8.2 -21.5 2017
EMMA – Esbo moderna konstmuseum
emma.museum
Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5, Hagalund
PL 6661, 02070 Esbo

#OlafurEMMA

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de mest framstående konstmuseerna i Finland. Samlingarna och utställningarna på EMMA i Hagalund i Esbo är profilerade på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMAs utställningslokaler är till ytan de största i Finland och finns i det arkitektoniskt storslagna WeeGee-huset, designat av professor Aarno Ruusuvuori. Den stilrena moderna arkitekturen stöder uttrycksfulla presentationen av utställningar ur såväl EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samlingar som tillfälliga utställningar.