KULPS åk 7-10 | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

KULPS åk 7-10

Kulps! EMMAs KULPS! åk 7-10: "Konsten är för mig"

Rubriken och temat för Kulps! är samma för alla, men infallsvinkeln, graden av engagemang, uppgiften och den språkliga nivån varierar efter årsklass. 9. Med årskurser 10 pratar vi om konsten som ett uttryckssätt, om konstens mångformighet och om konstens betydelse både för individen och för samhället.

Gäller särskilt målen K1, K2, K4, K5 och K7 inom mångsidig kompetens.

Förhandsuppgift

Diskutera konst i klassen före besöket. Vad är konst? Vad allt kan den betyda? Än då om ett konstverk är en handling eller ett jippo eller om det egentligen inte ens ser ut som ett konstverk: kommer du på några exempel? Vad tror du att konstnären vill säga med sitt verk?

Granska bilden av Hanna Saarikoski konstverk Kajalpenna. Kräver upplevelsen av konstverket fysisk närvaro och rumslig upplevelse?

Hurdan konst gillar du själv, hurdan inte? Kan man påverka med konst? Vad har empati och ansvar med konst att göra? Vi fortsätter diskussionen under besöket.

 

Hanna Saarikoski, 2013, Rajauskynä, yksikavavainen videoteos

Fortsättningsuppgift

Tänk tillbaka på den guidade turen genom museet. Vilket verk fastnade i minnet? Med vilken teknik var det gjort? Vad berättade det om, vad tänkte du själv om det?

Välj något ämne som är viktigt för dig själv och fundera över hur du skulle berätta om det med konstens medel. Kan man påverka människors åsikter med konstens hjälp? Skulle det vara en målning, en skulptur eller en föreställning? Gör en skiss eller ett utkast av din idé.


Dina och klassens åsikter är viktiga för oss. Ge gärna respons på responsblankett.