KULPS! i EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

KULPS! i EMMA

EMMAs KULPS!: ”Konsten är för mig”

Kultur- och motionsstigen KULPS erbjuder grundskoleleverna i Esbo en motionsrik vandring genom konst och vetenskap. EMMAs program för skolorna är planerade med utgångspunkt i den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Varför görs konst? Vad behövs konsten till? Huvudteman i EMMAs förnyade KULPS! är engagemang, identitet och berättelse. Med deras hjälp får eleverna lära sig om konstens nödvändighet, empati och emotionell kompetens. De får också bekanta sig med Saastamoinenstiftelsens konstsamling. Syftet är att föra konsten så nära elevernas egen upplevelse av världen som möjligt.

EMMAs KULPS! kan bokas för Esboskolornas elever. Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift. Museibesöket tar ungefär en timme.

EMMAs KULPS! bygger på den nya läroplanens mål för mångsidig kompetens (K1, K2, K4, K5, K7).

EMMAs syfte är att göra museibesöket till en naturlig del av elevernas och lärarnas vardag.

Välkommen att vandra på EMMAs stig!

Gör så här:

1) Boka en guidning på EMMA: må–fre kl. 10–14, tfn 043 8270941 eller info@emma.museum

2) Bekanta dig i samband med bokningen med förhands- och fortsättningsuppgifterna som du kan utföra med din klass före respektive efter besöket. På så vis får museibesöket en starkare koppling till skolans vardag och lever vidare.

3) Reservera ungefär en timme för museibesöket. Guiden möter er i entréhallen. Guidningen beaktar årskursen genom val av verk och engagerande uppgifter.

Nämn i samband med bokningen om du har synpunkter på eller önskemål om guidningen.
Eventuell medhavd matsäck kan intas på sofforna på källarvåningen.

Förhands- och fortsättningsuppgifter:

Genom att bekanta dig med uppgifterna kan du förlänga museibesöket och integrera det i skolans egen undervisning och dess innehåll.

Årskurs 1-3
»
Årkus 4-5 »
Årskurs 7-10 »

För skolor i Esbo guidning av samlingsutställningen och Kulps! avgiftsfritt. Daghemmen och skolorna kan komma på avgiftsfria och prisnedsatta guidade turer också på morgonen innan museet öppnas.

Anvisningar inför museibesöket