Efter åtta års arbete: Heli Rekulas verk visas på EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Efter åtta års arbete: Heli Rekulas verk visas på EMMA

03.10.2017

 

Heli Rekula: Fågelvägen
Areena 4.10–17.12.2017

 

Heli Rekulas utställning på EMMA – Esbo moderna konstmuseum belyser via konstnärens egen familjehistoria människornas rörlighet i historiskt perspektiv. Utställningen Fågelvägen med fotografier, fotografiskt baserad grafik och arkivmaterial öppnas den 4 oktober. Tematiskt är utställningen starkt förankrad i tid och rum: konstnärens släkts historia på Karelska näset och hennes personliga historia i Bergen i Norge. Bergen är också den västra ändpunkten för Kungsvägen, den historiska postrutten till Oslo och Stockholm, vidare sjövägen via Mariehamn till Åbo och Helsingfors och därifrån via Viborg till S:t Petersburg.

De utställda fotografierna och verken bygger dels på Rekulas eget, dels på hennes morfar Toivo Himanens (1901–1980) bildarkiv. Som bakgrundsmaterial har hon även använt morfaderns memoarer från hans barn- och ungdom samt sin mormors systers Martta Yläkotolas (1913–1992) dagboksanteckningar från åren 1937–1945. Via dem granskar Rekula frågor kring identitet, språk, land, plats och landskapsupplevelse. Rekula berättar att hon arbetar långsamt. Fågelvägen har hon arbetat på i åtta år. Resultatet är fragment av en berättelse och ett stycke världshistoria och Finlands historia – allt berättat via en familjs och en individs upplevelser.

En första impuls till utställningen fick Rekula under en resa till Karelska näset 1989. Hon besökte både Äyräpää och Mola varifrån moderns släkt kommer samt Viborg, hemstaden för faderns släkt. Hon började dryfta sitt eget liv som ett led i familjens historia och ”hur det kunde kännas att vara rotfast i en viss trakt, ett visst land och ett visst landskap”. Efter att ha bosatt sig i Bergen på Atlantkusten 2009 insåg Rekula att hon under större delen av sitt liv hade vandrat längs den gamla postrutten, Kungsvägen.

Utställningen aktualiserar frågor kring fotografiets dokumentära värde och dess tolkning i olika generationer. På gamla fotografier framträder vår omvärld svartvit. Formar det vår uppfattning om historien? Kan ett gammalt svartvitt fotografi förmedla stämningen och atmosfären hos en plats på samma sätt som exempelvis modern videobild?

Fågelvägen är den andra delen i bildkonstnär Heli Rekulas utställningsserie med anknytning till tid och plats. Ämnet kommer också att behandlas i en publikation som Rehula arbetar på medan utställningen pågår. Den första delen i serien, I Hemingways trädgård (2013), fick sin början från en annan plats i ett annat landskap: spegelbilden av det omgivande landskapet på vattenytan i simbassängen i Ernest Hemingways trädgård i Key West, Florida. En bok med samma namn utgavs inom projektet året därpå. Den tredje utställningen kring temat blir färdig i januari 2019.

Heli Rekula (f. 1963) arbetade 2009–2015 som professor i fotografi i Bergen och är för närvarande äldre universitetslektor vid Aalto-universitetet. Hon arbetar på sin doktorsavhandling i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

Pressbilder: https://kuvat.emma.museum/kuvat/Lehdistokuvat-Press/Heli+Rekula+-Linnunt...
Lösenord: emmamuseum

Mer information:
Pilvi Kalhama, museichef, EMMA
pilvi.kalhama@emma.museum

Intervjuförfrågningar:
Iia Palovaara, kommunikationskoordinator, EMMA
iia.palovaara@emma.museum, +358 43 826 8713

Tack till understödet från: Greta ja William Lehtisen Säätiö / Taiteen edistämiskeskus, Visuaalisten taiteiden toimikunta / Taiteen edistämiskeskus, Uudenmaan taidetoimikunta / Pohjoismainen kulttuuripiste, Liikkuvuusohjelma

Tack: Trykkeriet – Center for Contemporary Printmaking / Suomen valokuvataiteen museo / Art Proof

EMMA – Esbo moderna konstmuseum i Hagalund i Esbo profilerar på inhemsk och internationell modernism, nutidskonst och design. EMMAs utställningslokaler är till ytan de största i Finland och finns i det arkitektoniskt storslagna WeeGee-huset, designat av professor Aarno Ruusuvuori. Den stilrena moderna arkitekturen stöder uttrycksfulla presentationen av utställningar ur såväl EMMAs, Saastamoinenstiftelsens och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samlingar som tillfälliga utställningar.