Ämnesöverskridande lärande i EMMA | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Ämnesöverskridande lärande i EMMA

 

EMMA beaktar den nya läroplanen i sina program

EMMAs utställningar och deras teman stöder skolornas nya läroplan och målen för mångsidig kompetens. Konst lämpar sig utmärkt för fenomenbaserat och ämnesöverskridande lärande.

Huvudteman i EMMAs skolprogram är engagemang, identitet och berättelse. Dessa teman sammanfattar vår syn på konsten som en sektorsövergripande mötesplats, och de är synliga i allt program vi planerar för skolorna.

Guidningarna engagerar barnen bland annat genom ömsesidigt sagoberättande och övningar i bildläsande. Under besöket får deltagarna lära sig multilitteracitet (förmåga att tillägna sig olika slag av texter), uttrycksförmåga och emotionell och kommunikativ kompetens. Dessutom presenteras konstens historia och varierande tekniker. Eleverna får också stifta bekantskap med museet som ett hem för konsten och överlag med museets verksamhet.

Vi beaktar det mångvetenskapliga lärområde som er skola valt. Berätta i samband med bokningen vad ni för tillfället arbetar med. Konsten är anpassningsbar!

Målen för mångsidig kompetens ur EMMAs synvinkel:

K1 Förmåga att tänka och lära sig
Samtal on konst, engagemang, konsten som en del av det egna livet. Att söka, att finna, att förstå.

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
Empati, empatisk kompetens, identifikation, fantasi, drama- och andra övningar, att spela en roll, känslor.

K4 Multilitteracitet
Konstformer, konststilar, berättelser och konsthistoria.

K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid
Museet som institution, museets uppgift, konstens uppgift, konsten som samtal i samhället, konstens och kulturens nödvändighet.

K5 Digital kompetens
Digital läsförmåga, multimediala konstverk, installationer.

Program för skolorna:

1. KULPS: Ungefär en timme. Ett engagerande program planerat för skolorna i Esbo.

2. Konstlektion: Ungefär en timme. Guidning där vi fördjupar oss i en viss utställning.

3. Konstkvart: Ungefär 15 min. Guidning där vi fördjupar oss i några enskilda verk.

4. Konstverkstäder: 1,5–2 timmar förutom själva guidningen, fördjupning av konstupplevelsen.

 

Anvisningar inför museibesöket